18 SPØRGSMÅL...

...om data og indsigter, som enhver kulturchef bør stille sig selv.

Udgangspunktet for en publikumsudviklingsstrategi er spørgsmålet: Hvad er det, vi ønsker at vide om vores publikum?

Først herefter kan vi diskutere, hvilke data vi har brug for. The Audience Agency i England gennemførte en række workshops med repræsentanter på tværs af kultursektoren for at finde ud af hvad disse organisationer gerne ville vide om sig selv - men opdagede, at selv det at formulere relevante spørgsmål indadtil var en udfordring i sig selv. 

 

Udfordringen spejles i Applaus-rapporten "Publikumsudvikling i dansk scenekunst 2019" - 69 % af de adspurgte teatre vidste ikke hvor stor en procentdel af sidste års publikum var første gangs besøgende selvom denne viden var en klar målsætning hos dem.

Vi har samlet de 18 mest centrale spørgsmål, som kan give en enkel og struktureret start på indsamling af indsigter. 

Spørgsmålene er rettet mod kulturorganisationers kunstneriske, sociale og kommercielle målsætninger.

Hvis du har brug for sparring på konkrete dele af din besvarelse, så er der måske grund til at tage en nærmere snak med os i BARC Scandinavia. Du er velkommen til at sende os din besvarelse på kontakt@barcscandinavia.com - så vil vi gerne pege jer i den rigtige retning i forhold til research og metodisk afklaring. Og du er altid velkommen til at kontakte os for en snak om jeres situation, pain-points og udviklingspotentialer.

 

Held og lykke!

Spørgsmål
Dit svar
Kunstneriske målsætninger
Har vi en kultursegmenterings model (psykografiske motivationer) for vores eksisterende og potentielle publikumsgrupper?
Skelner vi vores forestillings/udstillings formater i forhold til forskellige målgrupper?
Hvor mange af vores publikum var førstegangs besøgende i sidste sæson og hvor mange faste besøgende holdt op med at komme?
Ved vi hvilke andre kulturaktiviteter vores målgrupper vægter højt?
Hvad er det optimale format for tidspunkt og varighed i forhold til vores målgruppe?
Hvem er målgruppen for forestilling/udstilling X, og hvordan er de anderledes i forhold til forestilling/udstilling Y, og hvordan er de anderledes i forhold til forestilling/udstilling til Z et helt andet sted?
Hvorfra kommer vores målgruppe A, og hvordan er de anderledes i forhold til målgruppe B?
Hvad er den gennemsnitlige størrelse på gruppebesøg og hvordan vil en gruppeordning påvirke salget?
Sociale målsætninger
Kan vi definere og kvantificere vores målgruppe ud fra forhold såsom alder, køn, indkomst og uddannelse, familieforhold og etniske grupperinger m.m.?
Hvor mange beslægtede erhverv er en del af vores økosystem?
Har vi en medarbejder med ansvaret for udvikling af sociale målsætninger? Er der fastlagt publikumsmålsætninger for unge, gamle, handicappede, socialr udsatte m.m.?
Hvad er vores mest effektive kommunikationskanal? Hvordan måler vi kommunikationseffektivitet?
Kunstneriske målsætninger
Hvad er vores gennemsnitsindtægt pr solgt billet og hvad er antal billetter solgt for økonomiske break-even?
Hvad er gennemsnitsindtægt per besøgende?
Hvad er vores overskud på de forskellige indtægtskilder – forestilling, udstilling, butik, cafe, merchandise, medlemskab m.m.?
Kan man opdele og sammenligne indtægterne på tværs af forskellige publikumsgrupperinger? Hvilken gruppering giver højest hhv lavest overskud?
Hvordan ser udviklingen af vores indtjeningsprofil over de sidste 3 – 5 år?
Hvad er den optimale prissætning og sammensætning for billetter? Kan billetpriserne differentieres i forhold andre ydelser, som sædeplacering, prioritets-bookninger, rundvisninger m.m.?