Vores ambition er at formidle viden på tværs af kultursektoren for at skabe ambitiøse forandringer. At arbejde på tværs betyder nye, tværgående forklaringsmodeller.

BARC står for Business of Art and Culture og vi formidler viden om digitalisering, forretningsudvikling og kommunikation. Vores ambition er at arbejde på tværs af kultursektoren. For at indfri det mål er vi blevet nødt til at genbesøge sektorens fællesnævnere. Vi leder efter almengyldige greb og metoder som kan hjælpe aktører med at lægge en tidssvarende strategi: i en tid med manglende politisk prioritering, opbrud i medieformater, skarp konkurrence om publikums opmærksomhed og en eksponentiel teknologisk udvikling som hele tiden udfordrer vores fællesskaber og dannelse. Vi arbejder i et felt og i en tid, hvor de fleste strategiske elementer er i spil - hele tiden.

Vores mission er at finde og forædle internationale metoder og best practices og applikere dem i en autentisk, nordisk kulturel kontekst. Modellen herunder illustrerer vores tilgang, hvor digitalisering, forretningsudvikling og kommunikation hænger uløseligt sammen. Den glidende overgang mellem emnefelterne udmønter vi i masterclasses, studierejser og al vores rådgivning. Vi tror på at denne "hermeneutiske" cirkel kan være en opadgående spiral og at vi ved at forfølge den læringsproces, kan skabe en organisatorisk rød tråd og en agil model for handling, erfaringsopbygning og forretningsmæssig bæredygtighed.
 

Det er DNA'et i vores case studies, podcasts, dokumentbank, videosamling og nyhedsbreve. Centralt for både vores formidling og vores forretning står studierejser og masterclasser, som vi udmønter i 6 temaer med varierede undertemaer. Undertemaerne er udtryk for at vi hele tiden undersøger og tryktester, at emnerne hænger sammen -  med det endemål at skabe 'resilience' - altså modstandskraft.

 

En institutions kapacitet indenfor hvert af de seks punkter kan være en indikator for den interne robusthed og for evnen til at 'forvalte og formidle' frem imod 2030.

Den organisatoriske udfordring

Når man digitaliserer skal man tilrettelægge proces og målsætning ud fra den fremtidige evne til og behov for at kommunikere. Og man skal forstå den bedst mulige understøttelse af forretningsudviklingen.  

 

Når man forretningsudvikler, skal man tilrettelægge proces på baggrund af digitale indsigter (både dem man har og dem man gerne vil erhverve sig) og med henblik på hvordan man bedst kommunikerer, således at forretningsmålet opnås

 

Når man kommunikerer bør det medvirke til at udvikle målbartdigitalt fællesskab og en databaseret publikumsudvikling og samtidig eksekvere forretningsudviklingen og styrke den interne evne til at dokumentere succeskriterier.

 

De engelske erfaringer viser, at den dynamiske bevægelse mellem emnefelterne avler samarbejdskraft og modvirker siloer. Den inderste delmængde er derfor ledelsesniveauet, som samler og distriberer organisationens indre modstandskraft.

Opmærksomhedsindustriens tværgående vilkår

BARCs holdning er, at uanset hvor du sætter ind i værdikæden, skal der være en reference til de øvrige emnefelter. Og det mener vi gælder, uanset om man er et event, en idrætsforening, et spillested eller et museum. Således kan en case fra fodboldklubben blive metodisk relevant for teatret. En metode fra musikkens verden kan pege på dynamikker, som er relevante for moden på en måde, som modens aktører måske aldrig selv ville have opdaget.

 

En case fra forlagene kan være unikt inspirerende og applicerbar for filmindustrien. En case fra virksomheder eller brands kan åbenbare en ny tilgang til f.eks. loyalitet og kundeklubber, digitalisering mv. Derfor er det tværgående afsæt afgørende for alt, hvad BARC gør. Og derfor skal man som medlem ikke blive forskrækket, hvis vi præsenterer en case fra en anden sektor. Tværtimod. Det er her, man for alvor skal blive nysgerrig. 

Og mindst ligeså vigtigt: deling af viden skaber netværk og basis for intersektorelle partnerskaber, som er en af hjørnestenene i BARCs virke. Dermed kan vi optimere metoder og værktøjer, men også sikre at vi lærer af hinandens strukturelle udfordringer. Musikindustriens store krise startede i 2001: Kunne forlagene og filmindustrien have lært af musikkens fundamentale ophavsretskrise? Som udsprang af en format-krise (overgang fra fysisk til digital), men blev til en distributions-krise (Spotify mv. ejede både musikken og platformen) og siden en krise i kampen om 'kreative råvarer' - nemlig talentmassen (Spotify rekrutterer selv talenter)? Dette er nu blevet en kæmpe publikums-udfordring, fordi publikum, deres opmærksomhed og deres data ejes af internationale, digitale giganter - de giganter, som af de fremmeste engelske fanebærere for 'resilience' kaldes 'FAANG' - Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Og med publikumsudfordringen står vi med en udfordring for dannelsen. For hvem ejer vores indhold og er bedst til at stjæle vores opmærksomhed og iscenesætte vores værdier?

For os er kulturen "arenaer for publikums værdier". Vores metoder skal derfor ikke rumme bestemte typer af aktiviteter eller fysiske rammer - de skal først og fremmest undersøge disse arenaer og udlede fællesnævner, som gør at vores medlemmer får handlefrihed til at agere på baggrund af viden. 

OM OS

BARC Scandinavia er en medlemsorganisation der har 360 graders fokus på digitalisering, forretningsudvikling & kommunikation i kultursektoren. 

Vil du modtage vores nyhedsbreve?

© 2018 by BARC Scandinavia

KONTAKT >

E: kontakt @ barcscandinavia.com

M: +45 3024 7910

BARC Scandinavia

BLOX:Hub

Bryghuspladsen 8 

1473 København K

CVR nr. 40411615

Danske Bank

Reg.nr: 3409
Konto nr.: 12796471
 

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon