top of page

FACILITERING OG EVENTS

Hos BARC Scandinavia har vi særdeles stor erfaring med at planlægge, afvikle og facilitere events af stort set alle typer - både digitale (fx webinarer eller online-konferencer) og fysiske (konferencer, debat-arrangementer m.v.). Vi kan bistå på en lang række måder; fra fuld konceptudvikling, projektledelse og afvikling over "mindre", målrettede bidrag ift. vinkling af konkrete indslag, rekruttering af de helt rigtige panelister fra ind- og/eller udland til facilitering og ordstyrer-roller. 

Vi tager udgangspunkt i jeres overordnede stragiske mål og ønsker og bidrager med vores eget perspektiv, netværk og ekspertviden dér hvor det er relevant. Vi holder os i baggrunden så I kan stå skarpt og tydeligt - men indtager også gerne scenen som formidlere og facilitatorer af indlæg, paneldebatter og lignende, som kan styrke jeres budskab og skabe interessante møder mellem mennesker - på og foran scenen.

Vi har ligeledes stor erfaring med planlægning af netværksevents hvor det faglige suppleres med et fokus på nye møder mellem spændende mennesker - gerne i "utraditionelle" settings, hvor vi via vores store netværk af samarbejdspartnere i ind- og udland har adgang til de mest interessante mødesteder hvor faglighed og netværk kan kombineres med spændende, mindeværdige og uventede oplevelser.

Vi tilbyder blandt andet:

  • Koordinering og planlægning af konferencer

  • Rammesætning af debatter

  • Rekruttering af danske og internationale talere

  • Projektledelse og eventkoordination

  • Facilitering og moderator-roller

  • Afvikling inklusive mulighed for simpel livestream

  • Webinarer

Klar til en snak?

Hvis du vil høre mere om hvordan vi kan hjælpe jer, så er du velkommen til at kontakte os på kontakt@barcscandinavia.com eller på telefon +45 42 510 360.

CASE

Dansk Kunstnerråd: Kulturpolitisk borgermøde

I efteråret 2022 bistod vi Dansk Kunstnerråd i planlægningen og afviklingen af Kulturpolitisk borgermøde i kølvandet på folketingsvalget. Vi startede med en indledende drøftelse af, hvilket af Dansk Kunstnerråds mærkesager der flugtede bedst med de helt aktuelle politiske strømninger og andre tendenser i samfundet og fik derfra lagt os fast på en række spor som var relevante af afsøge nærmere i kontekst af de to panel-debatter som skulle være omdrejningspunkt for mødet. Vi inddrog eget netværk og foretog forhåndsinterviews med de medvirkende for at sikre den højest mulige grad af sammenhængskraft og rød tråd i paneldebatterne. Vi stod endvidere for både facilitering og moderering af det velbesøgte borgermøde men leverede også teknisk produktion samt en simpel Facebook-livestrem der gjorde at Dansk Kunstnerråds følgere og interessenter i hele landet kunne følge med i mødet.

Dansk Kunstnerråd logo

"BARC Scandinavia hjalp os med at arrangere vores kulturpolitiske borgermøde i efteråret 2022. Vi havde et frugtbart samarbejde med BARC omkring sparring på relevante panelister, kontakter fra eget netværk samt rammesætning der sikrede at vores mærkesager blev drøftet på et højt niveau med blik for de vigtigste tendenser og strømninger i og for sektoren. BARC hjalp også med facilitering og moderering, teknisk afvikling og et livestream via Facebook som gjorde at vi kunne nå endnu flere brugere rundt i hele landet. Hele vejen igennem oplevede vi god rådgivning og sparring.”​

 

Anne-Mette Wehmüller · Sekretariatschef, Dansk Kunstnerråd

bottom of page