top of page

FOREDRAG OG UNDERVISNING

Som en del af vores BARC Scandinavia netværk udvikler vi løbende forskellige undervisnings- og komptenceudviklingsformater - og det samme er vi heldige at gøre for gode kunder og samarbejdspartnere over hele landet. Derudover holder vi glædeligt oplæg og foredrag om vores kerneemner - bl.a. digitalisering, data, forretningsudvikling, partnerskaber og community-building. Det​ har vi gjort for bl.a. KL, DM, Rytmisk Musikkonservatorium, Region Midt, Sorø Kommune, Danske Koncert- og Kulturhuset og mange flere.

Med 10 webinarer, fem masterclasses/workshops og et par konferencer årligt har vi en solid fornemmelse af hvad der virker og vi er i stand til at tilrettelægge undervisning - enkeltstående såvel som længerevarende forløb - som bibringer reel læring og forankring og dermed skaber værdi hos deltagerne. Vi har et stort netværk i og udenfor kultursektoren både i Danmark og internationalt og kan hjælpe jer med at sammensætte det rette mix af inspiration og wow-faktor og dyb læring og forankring - alt efter hvad tema og målgruppe er.

Vi kan bl.a. tilbyde:

  • Oplæg og foredrag

  • Afholdelse af workshops

  • Skræddersyet undervisning

  • Tilrettelæggelse og afvikling af masterclasses

Klar til en snak?

Hvis du vil høre mere om hvordan vi kan hjælpe jer, så er du velkommen til at kontakte os på kontakt@barcscandinavia.com eller på telefon +45 42 510 360.

CASE

Europæisk Kulturregion: Undervisning på Midtjysk Kulturakademi

Midtjysk Kulturakademi er Europæisk Kulturregions indsats for videndeling og kompetenceudvikling for kulturlivet i Region Midtjylland. Akademiet bygger på en vision om, at kulturlivet skal have gode vilkår for at udvikle sig professionelt, da det er med til at sikre et kulturudbud af høj kvalitet for regionens borgere - og til at styrke forståelsen af kunst og kulturs betydning i samfundet. 

I 2021-2022 udbød Midtjysk Kulturakademi under overskriften "Digitalisering forfra - fra reaktion til strategi" et digitaliseringsforløb målrettet 25 midtjyske kulturinstitutioner. BARC forestod undervisningen på flere af forløbets undervisningsgange og gav blandt andet de medvirkede institutioner et overblik over de digitale præmisser for nutidens kulturinstitution og digital organisering samt et indblik i digital forretningsudvikling og de muligheder feltet rummer for kulturlivet. Vi udviklede undervisningsmateriale og øvelser i samspil med forløbet gennemgående underviser/tovholder og leverede endvidere materiale ind til Midtjysk Kulturakademis digitale platform "Midt i Kulturen" hvor de vigtigste værktøjer og ressourcer blev tilgængeliggjort til gavn for endnu flere institutioner.

Europæisk Kulturregion logo

"BARC Scandinavia var i 2022 tovholder på en større proces omkring brugerkortlægning, markedsundersøgelse og omverdensanalyse for Rytmisk Center. En stor del af arbejdet forestod BARC selv, imens de supplerede med stærke eksterne partnere på relevante områder for at dække vores brede behov bedst muligt af. Hele vejen igennem var der styr på proces og kommunikation og der var en høj grad af fleksibilitet ift. de uforudsete ændringer der kan forekomme i sådan et projekt. Den færdige afrapportering var gennemarbejdet og velunderbygget og særdeles brugbar i vores videre strategiske arbejde. Forløbet blev rundet af med medvirken på både personaledag og bestyrelsesmøde hvilket bidrog til en god tværorganisatorisk forståelse og forankring af mulige strategiske indsatsområder.”​

 

Bettina Kiilsgaard Henrichsen · Udviklingskonsulent, Region Midtjylland

bottom of page