FORRETNINGSUDVIKLING

BARC netværket har fokus på forretningsudviklingen på kulturens betingelser.

Med afsæt i best-practices som kulturorganisationer, især i UK og USA har udviklet med succes de senere år, er vores mål at bibringe kultursektoren en ligeværdi og langsigtet bæredygtig forvaltning af værdierne.

Her beskriver de nogle af de grundprincipper i en vedvarende kulturforvaltning.

SIKRING & UDVIKLING AF KULTURENS VÆRDIER

Enhver kulturinstitution råder over værdier, som skal sikres og udvikles - det gælder ikke mindst i den digitale sfære.

 

Derfor har vi samlet en række vejledninger og allieret os med en af Danmark's førende juridiske specialister indenfor digitale rettigheder med bredt kendskab til kultursektorens særlige behov.

 

Martin von Haller Groenbaek er alsidig som IT-advokat: Tech community specialist,  business angel, open source specialist og entreprenør, som i 2018 var den eneste advokat på Norden 100- listen, der anerkender de 100 mest indflydelsesrige profiler på den nordiske teknologiske scene hvert år. 

Kontakt os her med spørgsmål om rettigheder.

 

COPYRIGHT

Efterhånden som man i erhvervslivet begynder at forstå værdien af kultursektorens unikke værdier, opstår der et behov for at forstå hvorledes disse værdier kan bringes til live, beskyttes og forvaltes.

 

I Barc får medlemmer adgang til vejledninger og best case practices for hvordan man bedst indgår partnerskaber, licensaftaler og identificerer, udvikler og forvalter både fysiske, digitale og intellektuelle værdier og rettigheder.

Specialist på dette felt kan kontaktes her

LICENSERING

På det internationale marked oplever kulturinstitutioner en stigende interesse for brand- og licenserings-samarbejder fra private virksomheder og den kreative industri.

 

En licenseringsstrategi kan danne grundlaget for en væsentlig økonomisk indtægt, men også for en effektiv kommunikation og det kræver en grundig forståelse for partnernes indbyrdes kanaler, muligheder, behov og forpligtelser.

I vores videncentre kan man se hvordan licenseringsaftaler kan udmøntes i en lang række inspirerende case studies.  

 

Specialist på dette felt kan kontaktes her.   

MERCHANDISE

Commercial activity is likely to be central to the experience that a visitor has, it is not an add-on but a key activity…..


Kilde: The Mendoza Review of Cultural Activity 2018

Merchandise er en enkel og facetteret mulighed, når en kulturinstititution vil øge egenindtjeningen. Der ligger en sund øvelse i at skabe en fysisk manifestering af kulturbrandet.

 

Vi har samlet gode eksempler på samarbejdsformer, handelsaftaler og en række cases, som illustrerer, hvordan man sikrer en god oplevelse.

 

Specialist på dette felt kan kontaktes her
 

OM OS

BARC Scandinavia er en netværksorganisation, der har 360 graders fokus på digitalisering, forretningsudvikling & kommunikation i kultursektoren. 

KONTAKT >

E: kontakt @ barcscandinavia.com

  • LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • SoundCloud

BARC Scandinavia

BLOX:Hub

Bryghuspladsen 8 

1473 København K

CVR nr. 40411615

Danske Bank

Reg.nr: 3409
Konto nr.: 12796471