top of page

BARC [hacks]: Det gode NGO-partnerskab · Rasmus Nørgaard-Edmund

Partnerskaber er af mange - herunder os hos BARC - udråbt som “det ultimative business-hack”, og det heller næppe tilfældigt at det 17. verdensmål netop handler om at gå sammen i partnerskaber for at skabe handling. Kulturlivet har i mange år været meget fokuseret på klassiske sponsorater, men i de senere år er det skudt frem med eksempler på, at der er meget mere at hente i de dybere partnerskaber funderet i værdifællesskab og fokus på gensidig værdiskabelse.


Samtidig er nødvendigheden af, som kulturinstitution at kunne artikulere sin relevans for og i det omkringliggende samfund blevet større, hvilket kun øger vigtigheden af, at hæve blikket fra egen institution og kigge ud i verden rundt om, for gode samarbejder og partnerskaber.


Men hvordan ser det gode partnerskab med en NGO egentlig ud? Er der forhold omkring partnerskaber, som er særlige når en kulturaktør og en NGO skal forsøge at finde hinanden? Hvori ligger mulighederne i et partnerskab med en NGO - og hvor ligger faldgruberne? Og hvad går NGO’erne efter, når de opsøger og opdyrker partnerskaber?


Vi inviterede Rasmus Nørgaard-Edmund, til en snak om partnerskaber, kulturliv, NGO - og en lille smule sport. Rasmus har siden 2010 arbejdet med kommercielle partnerskaber med virksomheder i mange grene af kulturlivet og indenfor sportens verden - men også på virksomhedssiden som ansat konsulent for brands som Arla, Pandora, Lego og Ecco. De sidste 6 år har Rasmus imidlertid arbejdet med partnerskaber, CSR og større virksomhedssamarbejder for Red Barnet.


Hent slides fra webinaret her:

20221028 - BARC [hacks] - Det gode NGO-partnerskab
.pdf
Download PDF • 11.45MB


Comments


Ressourcer for medlemmer

bottom of page