Det moderne kulturlandskab som et økosystem

Et bud på dette bliver fremlagt i The Ecology of Culture-rapporten fra 2015, hvor kulturlandskabet bliver beskrevet som en økologi.

Rapporten indeholder mange tankevækkende observationer, der er brugbare for enhver leder i kultursektoren.


The Ecology of Culture, 2015: Arts and Humanities Research Council