INDLÆGSTYPER

TEMAER

Kulturens ledelsesmæssige vilkår under opbrud - krav og muligheder

Arts Council England forsøger at give svaret på ovenstående spørgsmål i en grundig og udtømmelig rapport fra 2018.


Changing Cultures; Transforming leadership in the arts, museums and libraries, 2018: Arts Council England