top of page

DEN PRAKTISERBARE DIGITALISERING

Vi underviser og yder rådgivning indenfor brug af data og digital transformation - to emner, som fylder meget i den offentlige samtale på et meget ukonkret niveau. Vores arbejde skal sikre, at nye værktøjer er umiddelbart anvendelige i den virkelighed, man sidder i. Og at der faktisk ikke skal den store indsats til, før man øjner de første, store gevinster: evnen til at opbygge og udvikle en meningsfyldt dialog med eksisterende såvel som nye publikumssegmenter. 

Igennem viden om publikum styrker I evnen til at udvikle nye tjenester og oplevelser i trit med publikums behov og ønsker. Dermed afdækker I, hvordan I kan øge indtægter, reducere omkostninger og lancere nye tilbud digitalt - alt imens I sikrer finansiering til omstilling og afprøver nye teknologier. Der er særligt to interessante vinkler på digitale værktøjer: 1) de skaber et nyt fælles sprog om mål og om publikum og 2) de kan ofte sættes op til automatiske handlinger, som frigiver tid og måler effekt.

Herunder kan du læse eksempler på vores ydelser inden for data og digitalisering.

Server

DIGITAL
STRATEGI

En digital strategi samler jeres viden om jeres målgruppe, de værktøjer I bruger til at adminstrere denne data, jeres kommunikationskanaler og jeres praksis for at formidle jeres tilbud digitale i én samlet helhed.

 

En samlet digital strategi er det optimale afsæt for en gennemgribende digital praksis i institutionen - fra indsamling og strukturering af data over digital forretningsudvikling til kommunikationen af jeres tilbud til brugere og potentielle brugere.

 

En digital strategi går på tværs af hele institutionen, og kan dermed være med til at skabe samarbejde og klarhed på tværs af funktioner, og til at sikre, at den praksis der udføres og de valg der træffes i en travl hverdag hvor de fleste medarbejdere ikke nødvendigvis har det digitale område i fokus, alligevel understøtter og afspejler den ønskede retning for institutionens digitalisering og den måde hvorpå man udmønter denne.

Kærlighedskuponer

VALG AF
BILLETSYSTEM

Implementering af det rigtige online billetsystem giver jeres kulturinstitution mulighed for at spare ressourcer, forecaste besøgstal og indsamle besøgsdata som I kan bruge i jeres forretningsudvikling, kommunikation og digitale dialog med publikum.

 

Men for at sikre størst mulige succes med jeres nye system er det nødvendigt at være helt klar på jeres krav og ønsker til systemet - herunder sikre at systemet integrerer med jeres eksisterende systemer og arbejdsgange, at det understøtter de funktioner I har behov for (såsom fx indsamling af mailpermissions, gavekort, tilkøb m.v.) og at implementeringen af systemet er tænkt igennem på tværs af organisationens funktioner.

 

Vi har indgående kendskab til de forskellige systemer på markedet, og finder sammen med jer en løsning der forener jeres behov og ønsker med jeres økonomiske formåen og digitale infrastruktur.

Et kvindeligt personale, der er forberedt på ordrer

DIGITALE FORRETNINGS-MODELLER

Hvilke forretningsmodeller skal I fokusere på? Med digitale medier, værktøjer, samarbejdsplatforme, distributionsformer og butikker dukker der en masse nye muligheder op, som ganske vist kræver tid og kompetencer, men som også har et enormt potentiale for alle dele af en institution. 

Vi hjælper kulturaktører til at definere værdi i det digitale økosystem. Sammen skal vi finde og indfri de mest oplagte potentialer i den rigtige rækkefølge. Vi hjælper med at opstille 'business cases' der illustrerer, hvad I kan tjene og spare - og hvad I må investere. Vi hjælper jer med at teste modellerne og kvailificere den interne samtale om hvilke mål der kan og skal nås - og til at finde de rette målemetoder. 

Vi sondrer mellem 'hybrid'-digitale. og 'full-digitale' forretninger, således at vi altid kan tage afsæt i jeres behov. Vi hjælper jer til at finde de rette modeller og til at forstå det marked i befinder jer i. 

Digital tablet

CRM OG DIGITAL
BRUGERREJSE

I U.K. bruger man betegnelsen 'ghost' om en gæst, man ikke kender - altså en gæst der kommer og går, uden at man ved noget som helst om gæsten.

Det er typisk en gæst som man af en eller anden grund ikke kommer i dialog med, og hvis du ikke kommer i dialog med dine gæster, så mister du muligheden for at fastholde gæsten og fx sikre genbesøg, ambassadørskab eller meromsætning.

 

Vi er specialister i at finde 'huller' i den digitale dialog og i at starte og opstille en digital cirkulation, som med afsæt i både en digital og fysisk virkeligheden gør 'ghosts' til gæster som du kan føre en dialog med, og knytte tættere til dit tilbud - med henblik på genbesøg, mersalg, anbefalinger og indsamling af data til analyse og videre forretningsudvikling.

Emailing

STRATEGI FOR NYHEDSBREVE

Udsending af nyhedsbrev kræver ressourcer, men rummer muligheder for at måle engagement, interesser og respons fra jeres publikum på en meget mere direkte måde, end traditionel annoncering eller annoncering via de sociale medier.

 

Med jeres egen database ejer I selv data på jeres publikum, og er ikke afhængige af at booste indhold eller kaste reklamepenge efter posts, for at nå folk der allerede har tilkendegivet interesse i jer.

 

Dertil kommer mulighed for segmentering, retargeting m.v., som rummer endnu større muligheder ift. at formidle et målrettet tilbud og dermed styrke brugerens oplevelse af jeres tilbud som relevant og vedkommende. 

Anden skærm fremvisning

ONLINE ANNONCERING & SOCIALE MEDIER

Tilstedeværelse på sociale medier er i dag en vigtig forudsætning for at blive fundet og for at skabe en direkte kontakt til publikum.

Sociale medier er dog en bred betegnelse for en række platforme, som kan hvert deres et samlet mediemiks. Nogle egner sig sikkert bedre end andre til jeres indhold, jeres strategi, jeres kompetencer og jeres ressourcer.

Vi hjælper jer med at finde det rette miks af online platforme at distribuere jeres indhold på, med den rette, 'forretningsnære' opsætning af mål, med rette frekvens og til de ønskede målgrupper.

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt vores ydelser rammer ind i jeres behov, eller vil have en snak om hvordan I bedst muligt kommer videre med en konkret udfordring, så er du velkommen til at kontakte os på kontakt@barcscandinavia.com eller på telefon +45 42 510 360.

CASE

Arbejdermuseet: Anbefalinger til udvikling af webshop, online-salg og styrket digital dialog

Før Corona-pandemien ramte i 2020 solgte Arbejdermuseet alene billetter fysisk ved indgangen. Pandemien nødvendiggjorde, bl.a. af sikkerhedsmæssige hensyn, en bedre styring med antallet af gæster, og dermed et digitalt billetsalg der kunne håndtere dette. På baggrund af en grundig gennemgang af krav og ønsker til løsningen leverede BARC Scandinavia en anbefaling til Arbejdermuseet, der udstak en retning for scoping, udvikling og valg af leverandør til online billet-salg og webshop - både på den korte bane, hvor ressourcerne ikke var til den helt store investering, og på den længere bane, hvor større investeringer var muligt. 

Anbefalingerne tog højde for Arbejdermuseets mange og komplekse behov, såsom adskillige rabat-aftaler, ønske om salg af billetter til event i samspil med almindelig entré, muligheder for up-selling ved billetsalg, behov for tidsbestilling, integration i eksisterende systemer m.v. Leverancen indeholdt desuden en række anbefalinger hvordan museet bedre kunne indsamle data, oparbejde viden om brugere og publikum og føre en stærkere digital dialog med gæsterne for at sikre loyale gæster og flere genbesøg.

Arbejdermuseet.png

"BARC Scandinavia hjalp os med anbefalinger til udvikling af vores online billetløsning. Vi oplevede en stor lydhørhed overfor vores prioriteringer og ønsker til løsningen og modtog nogle meget gennemarbejdede og let tilgængelige anbefalinger, som gjorde det nemt for os at arbejde videre - både på kort og lang sigt, og med blik for hvordan vi styrker vores data-indsamling og -behandling.”​

 

Stine Groth Rasmussen · Kommunikationsansvarlig, Arbejdermuseet

bottom of page