DEN PRAKTISERBARE DIGITALISERING

En væsentlig forudsætning for kulturinstitutioners evne til at opbygge og udvikle en meningsfyldt dialog med eksisterende såvel som nye publikumssegmenter, er en solid forståelse for datas betydning og anvendelse. 

 

Igennem denne indsigt styrkes evnen til at udvikle nye tjenester og oplevelser i trit med publikums behov og ønsker, og dermed afdække hvordan man kan øge indtægter, reducere omkostninger og lancere nye tilbud digitalt - alt imens man er mere lydhør over for publikum, sikrer finansiering til innovation og eksperimenterer kunstnerisk med nye teknologier.

 

Den digitale selvtillid bygger på kulturinstitutioners evne til at forstå og anvende digital teknologi og digital tænkning, med fokus på den digital transformation og de digitale færdigheder. Vi ser en øget brug af data og arbejdet med digitalisering af institutionens aktiver som et supplement til den traditionelle fysiske oplevelse, som et særdeles vigtigt fokusområde i den moderne kulturinstitution - og netop dataforståelse og digital selvtillid vil gøre institutionen bedre i stand til at forretningsudvikle og kommunikere på en tidssvarende og konkurrencedygtig måde.

Nedenfor kan du læse eksempler på vores ydelser indenfor området data og digitalisering.

 

Server

En digital strategi samler jeres viden om jeres målgruppe, de værktøjer I bruger til at adminstrere denne data, jeres kommunikationskanaler og jeres praksis for at formidle jeres tilbud digitale i én samlet helhed.

 

En samlet digital strategi er det optimale afsæt for en gennemgribende digital praksis i institutionen - fra indsamling og strukturering af data over digital forretningsudvikling til kommunikationen af jeres tilbud til brugere og potentielle brugere.

 

En digital strategi går på tværs af hele institutionen, og kan dermed være med til at skabe samarbejde og klarhed på tværs af funktioner, og til at sikre, at den praksis der udføres og de valg der træffes i en travl hverdag hvor de fleste medarbejdere ikke nødvendigvis har det digitale område i fokus, alligevel understøtter og afspejler den ønskede retning for institutionens digitalisering og den måde hvorpå man udmønter denne.

Kærlighedskuponer

Implementering af det rigtige online billetsystem giver jeres kulturinstitution mulighed for at spare ressourcer, forecaste besøgstal og indsamle besøgsdata som I kan bruge i jeres forretningsudvikling, kommunikation og digitale dialog med publikum.

 

Men for at sikre størst mulige succes med jeres nye system er det nødvendigt at være helt klar på jeres krav og ønsker til systemet - herunder sikre at systemet integrerer med jeres eksisterende systemer og arbejdsgange, at det understøtter de funktioner I har behov for (såsom fx indsamling af mailpermissions, gavekort, tilkøb m.v.) og at implementeringen af systemet er tænkt igennem på tværs af organisationens funktioner.

 

Vi har indgående kendskab til de forskellige systemer på markedet, og finder sammen med jer en løsning der forener jeres behov og ønsker med jeres økonomiske formåen og digitale infrastruktur.

Et kvindeligt personale, der er forberedt på ordrer

I U.K. bruger man betegnelsen 'ghost' om en gæst, man ikke kender - altså en gæst der kommer og går, uden at man ved noget som helst om gæsten.

 

Det er typisk en gæst som man af en eller anden grund ikke kommer i dialog med, og hvis du ikke kommer i dialog med dine gæster, så mister du muligheden for at fastholde gæsten og tilbyde mere og nyt.

 

Vi er specialister i at finde 'huller' i den digitale dialog og i at starte og opstille en digital cirkulation, som med afsæt i både en digital og fysisk virkeligheden gør 'ghosts' til gæster som du kan føre en dialog med, og knytte tættere til dit tilbud - med henblik på genbesøg, mersalg, anbefalinger og indsamling af data til analyse og videre forretningsudvikling.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt vores ydelser rammer ind i jeres behov, eller vil have en snak om hvordan I bedst muligt kommer videre med en konkret udfordring, så er du velkommen til at kontakte os på kontakt@barcscandinavia.com eller på telefon +45 42 510 360.

EKSEMPLER PÅ CASES

Arbejdermuseet: Anbefalinger til udvikling af webshop, online-salg og styrket digital dialog

Før Corona-pandemien ramte i 2020 solgte Arbejdermuseet alene billetter fysisk ved indgangen. Pandemien nødvendiggjorde, bl.a. af sikkerhedsmæssige hensyn, en bedre styring med antallet af gæster, og dermed et digitalt billetsalg der kunne håndtere dette. På baggrund af en grundig gennemgang af krav og ønsker til løsningen leverede BARC Scandinavia en anbefaling til Arbejdermuseet, der udstak en retning for scoping, udvikling og valg af leverandør til online billet-salg og webshop - både på den korte bane, hvor ressourcerne ikke var til den helt store investering, og på den længere bane, hvor større investeringer var muligt. 

Anbefalingerne tog højde for Arbejdermuseets mange og komplekse behov, såsom adskillige rabat-aftaler, ønske om salg af billetter til event i samspil med almindelig entré, muligheder for up-selling ved billetsalg, behov for tidsbestilling, integration i eksisterende systemer m.v. Leverancen indeholdt desuden en række anbefalinger hvordan museet bedre kunne indsamle data, oparbejde viden om brugere og publikum og føre en stærkere digital dialog med gæsterne for at sikre loyale gæster og flere genbesøg.

Arbejdermuseet.png

"BARC Scandinavia hjalp os med anbefalinger til udvikling af vores online billetløsning. Vi oplevede en stor lydhørhed overfor vores prioriteringer og ønsker til løsningen og modtog nogle meget gennemarbejdede og let tilgængelige anbefalinger, som gjorde det nemt for os at arbejde videre - både på kort og lang sigt, og med blik for hvordan vi styrker vores data-indsamling og -behandling.”​

 

Stine Groth Rasmussen · Kommunikationsansvarlig, Arbejdermuseet