BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

Der er igennem de sidste årtier skabt en øget bevidsthed omkring betydningen af "den sunde økonomi" når kulturorganisationers kunstneriske og sociale målsætninger skal indfries. I trit med samfundets og erhvervslivets forståelse for kulturorganisationers rolle som garant og værge for vores nationale selvforståelse og identitet, er paletten for nye innovative økonomiske tiltag vokset. En bedre forståelse for billetsalgsstrategier, kreative samspil med kunstnere og designere, ligeværdige partnerskaber og licenseringsaftaler med erhvervslivet er blot nogle få af disse eksempler.  

 

Identificeringen af nye indtjeningsmuligheder, en bedre forståelse for og anvendelse af ens aktiver (assets), samt viden om hvordan disse forvaltes forretningsmæssigt, er grundelementerne når en samlet forretningsudviklingsstrategi skal formuleres.

 

Forretningsudvikling i den moderne kulturinstitution kan som oftest beriges og styrkes af et solidt datagrundlag, ligesom den videre indsamling og brug af data og samt digitale virkemidler bør tænkes ind i ethvert forretningsudviklingsinitiativ. Begge dele kan endvidere styrke institutionens budskab og position når der efterfølgende skal kommunikeres ud til omverdenen - hvad enten det er til bidragsydere, kommercielle partnere, publikum eller andre typer interessenter.

Nedenfor kan du læse eksempler på vores ydelser indenfor forretningsudvikling.

FORRETNINGSUDVIKLING OG NYE INDTÆGTSKILDER

Mulighederne for indtjening i kulturinstitutioner strækker sig langt ud over billetsalg. Men jeres forretningsudvikling og opdyrkning af nye indtægtskilder skal tage afsæt i netop jeres institution - jeres værdier, fortællinger og interne ressourcer. Afhængig af jeres brandmodenhed og interne parathed er det vidt forskellige greb der kan og skal tages i brug, hvis man skal udvikle indtægtsportefølgen på en organisk og bæredygtig måde - og ofte vil der helt naturligt være tråde til en lang række af de andre emner og ydelser vi beskriver på denne side. Vi gennemgår jeres målgrupper, kerneværdier og afklarer jeres interne ressourcer og parathed, og med afsæt i en tæt dialog med jer, udvikler vi anbefalinger og kortlægger potentialer - både på den helt korte bane og som naturlige næste skridt i en længere proces.

LICENSAFTALER

Licensaftaler kan være en givtig indtægtskilde for kulturinstitutioner der har en vis grad af brandmodenhed og interne ressourcer - og udover supplerende indtægter kan licensaftaler give dig adgang til nye og relevante publikummer, via licenstagerens målgrupper og brugere, som I ellers ville have svært ved at nå. En licensaftale er i bund og grund en af mange typer partnerskaber, og processen frem imod indgåelse af en licensaftale minder derfor til en vis grad om en partnerskabsmodningsproces - men når selve aftalen skal indgåes er der juridiske elementer som nødvendiggør at man sikrer hjælp fra rådgivere med de relevante kompetencer, så man sikrer den bedst mulige aftale, og forstår hvad man skriver under på. Vi bistår i hele processen og arbejder sammen med dygtige juridiske samarbejdspartnere når den endelige aftale skal indgås.

Udvikling af donationsprogrammer

UDVIKLING AF DONATIONSPROGRAMMER

Brugen af donationsprogrammer er endnu ikke så udbredt blandt danske kulturinstitutioner, men har i mange år udgjort en anseelig del af indtjeningen for en række toneangivende internationale institutioner. Det handler bl.a. om at udforme sit "tilbud" om at yde donationer på den en måde hvor brugeren bliver inviteret ind og delagtiggjort i den forskel donationerne gør, om at gå data-drevet til arbejdet med at finde det rigtige niveau for foreslåede donationer og om  konsekvent og tydeligt at få synliggjort muligheden for at donere og dermed støtte op om den videre drift og udvikling af den pågælgende kulturinstitution. Hertil kommer behovet for en gnidningsfri integration med eksisterende billet- og regnskabsprogrammer, således at modtagelse af donationer ikke medfører en masse ekstra arbejde i administration og ledelse.

PRODUKTUDVIKLING OG MERCHANDISE

Produktudvikling og merchandise er en relevant indtægtskilde for de fleste kulturinstitutioner. Men ligesom alt andet publikumsrettet I laver, så bør det tage afsæt i en syntese af jeres værdier, fortællinger, aktuelle og ønskede målgrupper og øvrige strategiske pejlemærker. Vi hjælper jer med at kortlægge de relevante elementer, og faciliterer en proces hvor jeres interne ressourcer - på tværs af funktioner - er med til at ideudvikle på mulige produkter og merchandise. Vi afsøger mulighederne for at føre idéerne ud i livet, og opstiller business cases på de mest realistiske ideer, således at jeres beslutningsgrundlag for videre initiativer, herunder nødvendig investering, potentielt afkast m.v. er stærkest muligt.

MEDLEMSKABER OG KLUBKONCEPTER

Når du endelig har fået besøgende og gæster til at gøre brug af dit kulturtilbud, er chancen for at de har haft en god oplevelse som de vil dele og gentage forhåbentlig stor. Derfor er der alt mulig grund til at holde fast, videreføre dialogen og øge chancen for genbesøg og mersalg. Det kan bl.a. gøres gennem medlemskaber og klubkoncepter, hvor dedikerede og loyale brugere knyttes endnu tættere på jeres tilbud, og samtid får unikt indhold og eksklusive fordele der gør det "særligt" og attraktivt at være medlem. Målet er at udvikle loyale livstidskunder og optimalt set ambassadører der kan være med til at trække yderligere publikum ind til jeres tilbud. Vi bistår i tilrettelæggelse af koncept, forecast på indtjening, indhold i fordelsprogram og plan for udrulning og kommunikation til jeres besøgende.

SPONSORATER

Et sponsorat er en type partnerskab, hvor der flyder penge den ene vej, til gengæld for fx synlighed, fribilletter, særarrangementer eller lign. Før man investerer de betydelige ressourcer det kræver at opdyrke sponsorater, er det vigtigt med en afklaring af, om et sponsorat i virkeligheden er den type partnerskab man har allermest brug for - eller om man med fordel kunne nedbringe svagheder og arbejde med udfordringer via andre typer partnerskaber - fx kommunikative eller katalytiske partnerskaber. Hvis sponsorater er vejen frem for jer, så hjælper vi jer - ved at arbejde på tværs af en række af de andre eksempler på denne side, med at udforme et attraktivt sponsortilbud, drive opsøg og indledende dialog med potentielle sponsorer, og føre den dialog og de forhandlinger der kan munde ud i en række indgåede sponsoraftaler.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt vores ydelser rammer ind i jeres behov, eller vil have en snak om hvordan I bedst muligt kommer videre med en konkret udfordring, så er du velkommen til at kontakte os på kontakt@barcscandinavia.com eller på telefon +45 42 510 360.