top of page

BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

Der er igennem de sidste årtier skabt en øget bevidsthed omkring betydningen af "den sunde økonomi" når kulturorganisationers kunstneriske og sociale målsætninger skal indfries. En bedre forståelse for værdiskabelse og transaktion, billetsalgsstrategier, kreative samspil med kunstnere og designere, ligeværdige partnerskaber og licenseringsaftaler med erhvervslivet er blot nogle få af disse eksempler.  

Herunder kan du læse eksempler på vores ydelser inden for forretningsudvikling.

Computerbutikens front

NYE
INDTÆGTKILDER

Mulighederne for indtjening i kulturinstitutioner strækker sig langt ud over billetsalg. Men jeres forretningsudvikling og opdyrkning af nye indtægtskilder skal tage afsæt i netop jeres institution - jeres værdier, fortællinger og interne ressourcer.

 

Afhængig af jeres brandmodenhed og interne parathed er det vidt forskellige greb der kan og skal tages i brug, hvis man skal udvikle indtægtsportefølgen på en organisk og bæredygtig måde - og ofte vil der helt naturligt være tråde til en lang række af de andre emner og ydelser vi beskriver på denne side.

 

Vi gennemgår jeres målgrupper, kerneværdier og afklarer jeres interne ressourcer og parathed, og med afsæt i en tæt dialog med jer, udvikler vi anbefalinger og kortlægger potentialer - både på den helt korte bane og som naturlige næste skridt i en længere proces.

Antikvitetsbutik

LICENS & PRODUKTUDVKLING

Produktudvikling og merchandise er en relevant indtægtskilde for de fleste kulturinstitutioner. Men ligesom alt andet publikumsrettet I laver, så bør det tage afsæt i en syntese af jeres værdier, fortællinger, aktuelle og ønskede målgrupper og øvrige strategiske pejlemærker.

Licensaftaler kan være en givtig indtægtskilde for kulturinstitutioner der har en vis grad af brandmodenhed og interne ressourcer - og udover supplerende indtægter kan licensaftaler give dig adgang til nye og relevante publikummer.

Vi hjælper jer med at kortlægge de relevante elementer, og faciliterer en proces hvor jeres interne ressourcer - på tværs af funktioner - er med til at ideudvikle. Vi afsøger mulighederne for at føre idéerne ud i livet, og opstiller business cases på de mest realistiske ideer, således at jeres beslutnings-grundlag for videre initiativer, herunder nødvendig investering, potentielt afkast m.v. er stærkest muligt.

Musik Koncert

LOYALITET OG
KUNDEKLUB

Når du endelig har fået besøgende og gæster til at gøre brug af dit kulturtilbud, er chancen for at de har haft en god oplevelse som de vil dele og gentage forhåbentlig stor. Derfor er der alt mulig grund til at holde fast, videreføre dialogen og øge chancen for genbesøg og mersalg.

 

Det kan bl.a. gøres gennem medlemskaber og klubkoncepter, hvor dedikerede og loyale brugere knyttes endnu tættere på jeres tilbud, og samtidig får unikt indhold og eksklusive fordele der gør det "særligt" og attraktivt at være medlem. Målet er at udvikle loyale livstidskunder og optimalt set ambassadører der kan være med til at trække yderligere publikum ind til jeres tilbud.

 

Vi bistår i tilrettelæggelse af koncept, forecast på indtjening, indhold i fordelsprogram og plan for udrulning og kommunikation til jeres besøgende - herunder donationsprogrammer, community-building m.v.

Indsamling af penge

DONATIONER -
DIGITALT OG ON-SITE

Publikum er villige til at betale for kulturelle oplevelser - faktisk i højere grad og med større loyalitet end overfor almindelige, brandede produkter. Derfor er det også på tide at danske kulturaktører tager donationer alvorligt. Og det gælder også på det digitale felt, som gør det muligt at donere hvor som helst, når helst. 

Når man beder om en donationen, har man samtidig lejlighed til at  kommunikere, hvad man arbejder med og hvorfor det er vigtigt. Dette resonerer i stigende grad hos publikum, som har stadig flere digitale betalingsmuligheder - ofte lige ved hånden i form af mobilen.

Det er dog ikke kun på mobilen at tendensen er stigende:

Digitale donationer er i hastig vækst og indtægterne herfra er fx i U.K. nu to tredjedele højere end i 2017. Mere overraskende er måske genfremkomsten af direct mail - altså jeres eget nyhedsbrev - som en donationskanal.

Arbejde med finansielle dokumenter

OPSTILLING AF
BUSINESS CASES

Hvornår giver en indsats eller et forretningstiltag mening?

Vi hjælper jer med at opstille en business case: hvilken investering kræves der i timer og rede pengei forhold til den værdi I skaber gennem direkte indtjening, afledte kompetencer og andre værdier.

På den måde kan I måle og benchmarke om produkter og udviklinger reelt tilfører værdi - uden at begå dyre fejl.

Vi hjælper jer til teste jeres projekt eller produkt fra brugerens perspektiv og med at være på det rette 'serviceniveau' for lign. produkter. 

Vi sikrer at der er det rette rapporteringsniveau til ledelse og/eller politisk opdragsgiver - samt et fokus på at skal være plads til at teste, fejle og blive klogere.

Farvede Theatre Lights

'DIVERSIFICERING' OG OPTIMERING

Diversificering dækker over hvordan man kan tjene flere penge på det samme indhold.

 

I stedet for at udvikle nye produkter eller aktiviteter kan man gennemgå den eksisterende tilbudsvifte og vurdere, om det er muligt at tjene penge på elementer af den.

 

Kan man f.eks. sælge en forestilling eller udstilling som både en fysisk oplevelse og dernæst som streaming, download og/eller pakketteret til partnere? 

Vi ser tegn på - både herhjemme og udlandet - at kulturaktører anskuer sig som medievirksomheder, og arbejder med platforme som både skal styrke formidlingen, tiltrække gæster - og altså styrke kerneforretningen.

Med 'diversificering' ser man alle produkter fra nye vinkler og ser hvordan man kan optimere. Den proces hjælper vi jer igennem.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt vores ydelser rammer ind i jeres behov, eller vil have en snak om hvordan I bedst muligt kommer videre med en konkret udfordring, så er du velkommen til at kontakte os på kontakt@barcscandinavia.com eller på telefon +45 42 510 360.

CASE

Nordjyske Museer: Forretningsudvikling, partnerskaber og digital cirkulation

I 2020 blev det besluttet at igangsætte en forundersøgelse med henblik på udvikling af Aalborg som historisk destination, herunder en renovering af museet i Algade. Ønsket var en undersøgelse af hvilke greb, både arkitektonisk, formidlingsmæssigt og forretningsmæssigt, der kunne forløse det fulde potentiale for fortællingen om Aalborgs historie. Sammen med Arkitema og Torden & Lynild blev BARC Scandinavia valgt til et konsortie som sammen og i samarbejde med Nordjyske Museer og Aalborg Kommune, skulle udarbejde et prospekt der kunne danne grundlag for arbejdet med finansiering af renovering, udvikling af byrum og udstillinger samt anskueliggørelsen af en bæredygtig forretningsplan for projektet.

På baggrund af et længere arbejdsforløb med involvering af både de øvrige rådgiverteams samt nøglepersoner fra museet og kommunen leverede BARC en række anbefalinger til prioriterede indtjeningsområder, digitale greb samt en særlig opmærksomhed på både lokale, regionale og nationale partnerskaber. BARCs anbefalinger indgik i et samlet prospekt til det videre finansieringsarbejde sammen med anbefalinger fra Arkitema og Torden & Lynild, og umiddelbart efter præsentationen overfor byrådet blev givet en bevilling på 30 mio. fra Aalborg Kommune som sidenhen er suppleret med fondsbevillinger der pr. medio 2022 anløber i alt knap 10 mio. kr.

NordjyskeMuseer.png

"Igennem samarbejdet med BARC Scandinavia har vi fået fornyet indsigt i vores målgrupper, indtjeningspotentialer og nødvendige digitale greb. Særligt er vi blevet opmærksomme på, hvordan partnerskaber med omverdenen kan hjælpe os til at indfri muligheder, styrke relevans og skabe ny forretning - noget vi vil fokusere på i vores forretningsudvikling fremover.”​

 

Lars Chr. Nørbach · Museumsdirektør, Nordjyske Museer

bottom of page