DEN RELEVANTE KOMMUNIKATION

Kommunikation anno 2022 skal tage højde for at publikums forbrug er spaltet ud på en bred vifte af platforme, som rummer hvert sit potentiale. PR i sin traditionelle form har det svært, fordi der er færre købere til de medier, som normalt vil publicere nyheder fra kulturinstitutionerne.

Færre læsere betyder færre journalister til at prioritere indholdet. Indholdet viger pladsen for flere annoncer. Annoncer i traditionel forstand har imidlertid mistet gennemslagskraften og derfor er det ikke kun PR-indsatsen, men også marketingbudgettet som skal prioriteres anderledes. Men hvor?

 

De digitale medier er smidige platforme, men de er også blevet så dygtige til at fastholde publikum, at de er blevet konkurrenter i kampen om vores opmærksomhed. Derved ender man i den paradoksale situation, at man skal lægge sit indhold på sociale medier - vel vidende at man kæmper med selvsamme medie om publikums opmærksomhed. Det gælder derfor om at forstå, hvilke medier man skal prioritere og hvordan man kan indgå i en digital cirkulation, som både opfylder kommunikationens mål og udvikler og fastholder publikums-basen. Der er i tiden et kæmpe-potentiale for opbygning af egne medier og for partnerskaber, som kan give adgang til nye, troværdige kanaler og fællesskaber – men det kræver en ny tilgang til kommunikations-indsatsen.

Nedenfor kan du læse eksempler på vores ydelser indenfor kommunikation.

OPTIMERING AF JERES NYHEDSBREV

Løbende udsending af nyhedsbrev til personer der har givet jer tilladelse hertil, er en helt unik mulighed for at starte og føre en digital dialog med en gruppe af brugere og potentielle brugere som I ved har en vis interesse i jeres tilbud. Udsending af nyhedsbrev kræver ressourcer, men rummer muligheder for at måle engagement, interesser og respons fra jeres publikum på en meget mere direkte måde, end traditionel annoncering eller annoncering via de sociale medier. Med jeres egen database ejer I selv data på jeres publikum, og er ikke afhængige af at booste indhold eller kaste reklamepenge efter posts, for at nå folk der allerede har tilkendegivet interesse i jer. Dertil kommer mulighed for segmentering, retargeting m.v., som rummer endnu større muligheder ift. at formidle et målrettet tilbud og dermed øge chancen for at generer meromsætning.

PARTNERSKABER

Partnerskaber kan - bedre end noget andet værktøj - forløse potentialer og nedbringe modstande og partnerskaber er derfor et af fremtidens vigtigste værktøjer for forretningsudviklere, publikumschefer, kommunikatører og sponsorchefer. I BARC Scandinavia har vi kompetencer, som har arbejdet intenst med tværsektorelle partnerskaber siden 2004 - heriblandt flere internationalt prisvindende og nominerede projekter. Vi faciliterer strategiske partnerskaber mellem den offentlige og private sektor og mellem kultur-, erhvervs-, fonds- og uddannelses-aktører - afhængigt af succeskriterier og modenhed i forhold til partnerskaber. Vi tror så meget på partnerskaber som et uindfriet potentiale i kultursektoren, at vi har en dedikeret platform til emnet og har udgivet en gratis hvidbog hvor du kan læse lidt om vores metode - den finder du her. Vi hjælper naturligvis også gerne din organisation til at indfri jeres partnerskabspotentiale.

Community Building

COMMUNITY BUILDING

Hvad er jeres mål for jeres mest loyale kunder? De befinder sig i toppen af jeres hierarki og muligvis parat til at gøre alt for jer - inklusive at skaffe nye kunder og brugere. Men hvordan strukturer i denne loyalitet og hvordan sikrer I, at flere og flere og af den rette målgruppe bliver aktive deltagere og bidragsydere i jeres fællesskab, både online og i de fysiske tilbud? Vi gør brug af en række greb indenfor retorik, filosofi, markedsføring og adfærdsdesign for at bestemme og udvikle jeres fællesskaber, således at de leverer resultater ind i jeres øvrige strategi.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt vores ydelser rammer ind i jeres behov, eller vil have en snak om hvordan I bedst muligt kommer videre med en konkret udfordring, så er du velkommen til at kontakte os på kontakt@barcscandinavia.com eller på telefon +45 42 510 360.