RESILIENCE!

Fremtidens kulturelle modstandsdygtighed

"the capacity to recover quickly from difficulties; toughness". Sådan lyder den engelske definition af resilience. Begrebet bruges indenfor medicin, økonomi, psykologi, byplanlægning. Og nu også som et ledelseskompas i den engelske kultursektor. Barc har gennem de sidste 12 måneder undersøgt, hvad resilience egentlig dækker over.

Vi synes et passende dansk ord for resilience er modstandsdygtighed.

Så hvilke modstande taler vi om? I kultursektoren kan det være svært at vide, hvor man skal begynde. Den manglende politiske opbakning til sektoren? Nødvendigheden af - eller den manglende evne til - at 'tale sektoren op'? Konkurrencen fra internationale underholdningsformater og ændringen i kulturvaner? I den manglende fuldstændighed i netop kulturvaneundersøgelsen? Den manglende kvantitative opgørelse af kulturens værdi? Sektorens kompetencer indenfor digitalisering? Alt dette er blot generelle udfordringer. 

Resilience er en måde hvorpå man kan 'gennemlyse' sin institution og sin samfundskontekst hvorved man kan definere udviklingsområder på tværs af den traditionelle organisering. Evnen til at forstå modstande er derfor en afgørende del af resilience, som skal afdække modstande og styrkepositioner på både interne og eksterne linjer - inden for 7 forskellige, sammenhængende analysepunkter - på tværs af den traditionelle organisering.

 

Resilience - the ability of a substance or object to spring back into shape; elasticity

Vi var skeptiske da vi først faldt over cultural resilience, for det lyder som et oplagt buzzword. Kan kultursektoren finde mening i at anvende et begreb, som oftest bruges i biologi, medicin, finans og byplanlægning? Vi fandt en meget overbevisende bekræftelse i en stærk og veldokumenteret opsummering hos Patrick Towell' fra det offentligt/private partnerskab The Audience Agency i UK i rapporten: "What Is Resilience Anyway?

I Towells optik arbejder en resilient organisation med projekter, som forener organisationen på tværs og som anvender et fælles rationale omkring successer og KPI'er (key performance indicators). Målet er at belyse projekter ud fra så mange kriterier som muligt for at blive klogere og ikke blot kun måle på de mest elementære data-sæt, som Robert S. Kaplan og David P. Norton er inde på i ‘The Balanced Scorecard—Measures that Drive Performance’ (Harvard Business Review - Jan-Feb 1992):

 

"There is a tendency in all organisations to measure what is easiest to measure – and in cultural organisations this tends to be financial and ticket sales (where events or shows are ticketed). In other industries it has long been recognised that one needs a more holistic, balanced set of measures."

RESILIENCE INDICATORS

"Resiliens er organisationers vilje og evne til at være forudsigende og fleksible i forhold til økonomiske, strukturelle og kulturelle ændringer, så muligheder kan gribes, udfordringer modstås og ressourcer der skal til for at organisationen kan trives og lykkes, aktiveres.

 

Det handler om at blive bevidst om egne værdier og finde det overskud der skal til for at være på forkant og bestemme takten." P. Towell.

Hver af Towells 7 indikatorer dækker over et eller flere værktøjer. Et af rapportens store fokusområder er innovation, digitalisering og adaptering (innovation and conflict resolution) og her peger Towells rapport for ARTS/FWD - new practices for arts leaders følgende:

 "Organizations that support or champion innovation were:

 • 9 times more likely to report that decision making processes were clear and tailored to the issue (90%) than those from organizations that manage the status quo or implement only incremental departures from business as usual (10%)
   

 • 4 times more likely to report that leaders frequently or always took action to resolve conflict (80%) than those from organizations that manage the status quo or implement only incremental departures from business as usual (20%)
   

 • Twice as likely to report that shared interests routinely trump individual agendas to drive conflict resolution (77%) than those from organizations that manage the status quo or implement only incremental departures from business as usual (23%)
   

 • 4 times more likely to report that data contribute to or drive conflict resolution (80%) than those from organizations that implement only incremental change (20%)
   

 • 5 times more likely to report that heated conflict is embraced as a necessary part of change (81%) than those from organizations that implement only incremental change (15%)

MODSTANDSKRAFT GENNEM HELHED

Så hvad betyder alt dette i en dansk/nordisk sammenhæng? Ifølge Towell ligger nøgelen til resilience i helheden - og den peger på en sammenhængskraft, selv om denne er svær at formulere helt konkret. Barc Scandinavias værktøj til at nå helheden er sammenhængen mellem: digitalisering, forretningsudvikling og kommunikation.

Uanset hvilket af de tre områder man sætter ind på, skal hvert område korrespondere til og med de andre områder ud fra et strategisk helhedsperspektiv. Derudover udvikler vi vores metode ud fra de præmisser, som vi har fundet afgørende i nutidens nordiske kultursektor - hvis man ønsker at udvikle sin resiliens:

 • Internationalt udsyn - lad os se, hvilke værktøjer og metoder, som de markedsførende institutioner anvender på tværs af grænser
   

 • Tværgående kultursyn - lad os undersøger, hvilke værktøjer og metoder, som de markedsførende institutioner anvender på tværs af kulturbrancher
   

 • Kortere afsæt til handling - lad os se hvad der sker, hvis vi holder op med bestille rapporter og begynder at implementere? Det er med andre ord tid til handling
   

 • Forandring i byerne - udviklingen i detailhandlen betyder at vi går fra 109 til 30 byer med levende handelsstrøg. Hvilket ansvar og hvilke muligheder og udfordringer giver det kulturlivet?
   

 • Øget samarbejde med erhvervslivet - vi skal øge samarbejdet med erhvervslivet, men vi tror ikke på CCR (corporate cultural responsibility) som det optimale værktøj for at starte disse samarbejder
   

 • Øget samarbejde med de private fonde - kulturlivet modtager i dag ca. 2,5 MIA DKK fra de private fonde, hvis totale budget er ca 17 MIA DKK. Lad os arbejde tættere sammen med både fondene og de øvrige modtagere for at få større andel i både økonomi og den impact, som fondene søger
   

 • Øget samarbejde med Statens Kunstfond - SK og Styrelsen efterlyser en mere folkelig retning. Lad os fremelske de rette strategier og infrastrukturer, som gør kunst og kultur mere tilgængelig for bredden
   

 • Større politisk uafhængighed - øget egenindtjening er lig med bevis for større publikumsrelevans. Større publikumsrelevans er lig med større politisk opbakning
   

Resilience bruges i psykologi, biologi, byudvikling og økonomi, men for os er det langt fra et buzzword. Det er et perspektiv man kan anlægge for sin strategi, men også en konkret metode, som forener på tværs i organisationen og skaber en sikker selvforståelse.
 

Vi imødeser i Barc en udvikling, hvor resilience bliver et alsidigt og konkret ledelseskompas. Vi vil gerne udvikle den "kulturelle modstandsdygtighed" og vil holde vores medlemmer opdateret med den nyeste praksis, mens vi fortsætter vores egen udvikling af metoderne og tilpasningen til den nordiske sektor og dens særegne plads på det internationale marked.

OM OS

BARC Scandinavia er en medlemsorganisation der har 360 graders fokus på digitalisering, forretningsudvikling & kommunikation i kultursektoren. 

Vil du modtage vores nyhedsbreve?

© 2018 by BARC Scandinavia

KONTAKT >

E: kontakt @ barcscandinavia.com

M: +45 3024 7910

BARC Scandinavia

BLOX:Hub

Bryghuspladsen 8 

1473 København K

CVR nr. 40411615

Danske Bank

Reg.nr: 3409
Konto nr.: 12796471
 

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon