RESILIENS ER MERE END ET BUZZ WORD
Kulturlandskabet er under forandring i disse år - og kulturerhvervet skal agere i et stadig mere komplekst miljø og i et marked med krydspres - mellem konkurrenter, politikere og et publikum med stærkt fragmenterede vaner.
 
Hvordan løser kulturinstitutionerne deres opgaver fremadrettet, og hvordan forbliver de relevante samfundsaktører - hver især og sammen?
Vi har i samarbejde med britiske konsulenter og The Audience Agency sammensat flere grundkurser for ledere og medarbejdere, hvor vi arbejder med resiliensens grundbegreber og modeller. 
Disse kurser afvikles som workshops, der skal gøre vores kultursektor bedre rustet til at modstå og ligefrem trives i en foranderlig og omskiftelig verden - på tværs af sektoren og med international ekspertise i ryggen.

KURSUS BESKRIVELSE

RESILIENS

betyder modstandskraft. Det dækker over organisationers vilje og evne til at være forudsigende og fleksible i forhold til økonomiske, strukturelle og kulturelle ændringer, så muligheder kan gribes, udfordringer modstås og ressourcer der skal til for at organisationen kan trives og lykkes, aktiveres.

 

Det handler om at blive bevidst om egne værdier og finde det overskud der skal til for at være på forkant med positive såvel som negative udviklinger - og bestemme takten.

 

Patrick Towell

Medforfatter til rapporten: What is Resilience anyway?

PUBLIKUMS- UDVIKLING

Indsigter, løsninger og udviklingsstrategier

RESILIEns

Forretningsforståelse

med respekt for kulturen

DIGITALISERING

Den skalerbare, digitale rejse

PARTNERskaber

Vejen til ligeværdige, strategiske  partnerskaber

MERCHANDISE

Relevante produkter kan bringer fortællingen til live

LEVENDE BYER

Kulturens rolle og værdi i fremtidens byrum

DIGITAL DIALOG

Mød dit publikum gennem digital samtale

FORVALTNING

Identificer og få styr på jeres kulturværdier

PUBLIKUMSUDVIKLING

BARC har et tæt samarbejde med det britiske The Audience Agency (TAA).

TAA  har udviklet verdens største publikumsdatabase og værktøjer, der har til formål at bibringe selv det mindste kulturinstitution den fornødne viden, indsigt og værktøjer hvorved de bedre kan forstå, hvem deres eksisterende og potentielle publikum er, hvordan de forbruger kultur og hvordan man bedst kommer dem i møde.

Gennem nemme forståelige praktiske øvelser og case studies får kursisterne en håndgribelig tilgang til, hvordan organisationen med selv begrænsede midler, kan opnå store resultater.

 

RESILIENS

Resilience er et ledelsesparadigme, der er enhver kulturel institutions evne til at modstå og endda trives i et skiftende og til tider fjendtligt miljø.

 

 

Resiliens findes i mange former. Det er en organisations evne til at springe fremad, når omstændighederne ændrer sig. Det udvikler en bæredygtig forretningspraksis, der respekterer og forbedrer den kulturelle integritet, som den bygger på.

 

DIGITALISERING

Digitalisering er kunsten at aktivere dine digitale aktiver. Gør dine digitale aktiver relevante for din valgte målgruppe. At tage kontrol over det, der hører til din organisation.

Ved at arbejde tæt sammen med partnere til styring af dataforvaltning og indholds styring, opdager vi, hvordan digitale aktiver kan bruges til at forbedre og vedligeholde organisationernes globale digitale image.

 

PARTNERSKABER

Partnerskaber i den kulturelle sektor har traditionelt været synonyme med sponsoraftaler.

I de senere år begynder kulturorganisationer at opdage, at med den rigtige tilgang og bedre forståelse af deres kommercielle værdi, kan en ny generation af partnerskabsaftaler med politiske organisationer, interessegrupper og den kommercielle sektor udkrystallisere sig i langvarige og afbalancerede win-win-partnerskaber .

 

Ofte er den største barriere for at udvikle en partnerskabsstrategi at tackle sproget og en forståelse af barrierer mellem to meget forskellige praksis.

 

MERCHANDISE

Merchandise har traditionelt været synonymt med indkomstgenerering.

 

Hvad vi har opdaget gennem vores workshops og studieture i London og Amsterdam, er, at selve PROCESSEN med at definere en handelsstrategi udfordrer hele organisationen med hensyn til, hvem de er, og hvem deres publikum er.

 
 

LEVENDE BYER

Kortlæg dit samfund. Forstå dit sted og alle dets aktiver ved hjælp af vores datasæt og forstå, hvordan man kan opbygge en forretningsplan.


Forstå dine interessenter. Udforsk alle interessenters interesser, ønsker og bekymringer, fra beboere til virksomheder til beslutningstagere.


Identificer strategiske sociale eller økonomiske muligheder og partnerskaber.

 

Find et fælles sprog. Lær hvordan du gennemfører samtaler med flere partnere mellem sektorer. Arbejd med lokalsamfund. Co-design programmer og aktiviteter, der er relevante og meningsfulde for beboerne.


Evaluer indflydelse. Gennemgå de sociale og økonomiske virkninger af din arbejdsform.

DEN DIGITALE DIALOG

Traditionelt har kulturelle institutioner fokuseret på besøgende på deres spillested, hvilket giver god mening, da kulturelt forbrug for de fleste af vores medlemmer uundgåeligt er tæt knyttet til begivenheden, artefakter, bygning og personale selv.

Vi er dog nødt til at genkende og omfavne de muligheder, som et stadig mere digitalt kyndigt publikum giver.

 

FORVALTNING

Det vigtigste af ansvarsområde er sandsynligvis at sikre, at ledere og bestyrelsesmedlemmer har en elastisk strategi til langsigtet bevarelse, kontrol og distribution af aktiver.

Forvaltning, eller som det hedder på engelske "stewardship" er ikke et udtryk, man møder ofte i i kultursektoren, hvor kulturen er betragtes som æterisk og sanselig. Men uagtet om du er et museum, teater, galleri eller kulturcenter er det en god øvelse at gør status for din organisations værdi i kunstneriske, social eller forretningsmæssigt.

Formuleringen af, hvad disse aktiver er, kan være en forvirrende og vanskelig opgave, men når den først er afsluttet, giver den ikke kun din egen organisation en bedre følelse af værdi og formål, men giver en fremragende platform, når du engagerer dig med publikum og partnerskaber.

 

OM OS

BARC Scandinavia er en netværksorganisation, der har 360 graders fokus på digitalisering, forretningsudvikling & kommunikation i kultursektoren. 

KONTAKT >

E: kontakt @ barcscandinavia.com

  • LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • SoundCloud

BARC Scandinavia

BLOX:Hub

Bryghuspladsen 8 

1473 København K

CVR nr. 40411615

Danske Bank

Reg.nr: 3409
Konto nr.: 12796471