GRUNDKURSUS
RESILIENT KULTURLEDELSE
To dage med case-orienteret grundkursus for mindre til mellemstore organisationer, der ønsker at udvikle økonomisk bæredygtige kommunikations- og publikumsstrategier, som sikrer fleksibilitet og fællesskab

Kurset er tiltænkt kulturorganisationer, der ønsker eller lige har påbegyndt skabelsen og forankringen af en bæredygtig strategi for udvikling af publikum, partnere i nærmiljøet og det digitale univers.

Fremtidens krav til kulturorganisationer er at kunne formulere deres strategier i forhold til deres kreative, sociale og finansielle mål – og med de rette værktøjer omsætte disse til konkrete handlinger.

 

Deltagerne vil over 2 dage danne sig et overblik over konkurrencesituationen og de udfordringer, muligheder og værktøjer der kan benyttes. Med 8 fokusområder og en let forståelig case-tilgang til hvordan andre har løst opgaven, munder kurset ud i en konkret løsningsplan, hvor fokus er, at der skal være kort afsæt til handling. 

 

Da kurset har en holistisk tilgang til hvordan løsninger identificeres, tages i brug og forankres i organisationen, er den særligt velegnet til en bred repræsentation fra marketing, kommunikation, ledelse og økonomi.

 

Kurset aftales med og afholdes hos den enkelte kulturorganisation eller kultursammenslutning. 

Hvor og hvordan finder vi vores potentielle publikumsgrupper?
Hvordan sikrer vi at vi kan fastholde deres interesse?
Hvordan skaber vi fælles agendaer fremfor egne agendaer?
Hvordan forbedrer vi vores økonomi?
Hvordan udvikler vi vores rolle i nærmiljøet?
Hvordan indgår vi partnerskaber, der løser ind på vores strategiske mål?

KURSUS BESKRIVELSE

PUBLIKUMSUDVIKLING

BARC har et tæt samarbejde med det britiske The Audience Agency (TAA).

TAA  har udviklet verdens største publikumsdatabase og værktøjer der har til formål at bibringe selv det mindste kulturinstitution den fornødne viden, indsigt og værktøjer hvorved de bedre kan forstå hvem deres eksisterende og potentielle publikum er, hvordan de forbruger kultur og hvordan man bedst kommer dem i møde.

Gennem nem forståelige praktiske øvelser og case studies får kursisterne en håndgribelige tilgang til hvordan organisationen med selv begrænset midler kan opnå store resultater.

 

RESILIENS

Resilience er en ledelsesparadigme, som er udviklet i England - og dækker over en kulturel institutions evne til at modstå og endda trives i et skiftende og til tider fjendtligt miljø.

Resiliens findes i mange former. Det er en organisations evne til at springe fremad, når omstændighederne ændrer sig. Uanset om det er positive eller negative forandringer, rummer de muligheder for at innovation. Metoden  udvikler bæredygtig forretningspraksis, der respekterer og forbedrer den kulturelle integritet.

 

DIGITALISERING

Digitalisering er kunsten at aktivere dine digitale aktiver. Gør dine digitale aktiver relevante for din valgte målgruppe og tag kontrol over det, der hører til din organisation. På et globalt marked vel at mærke!

Ved at arbejde tæt sammen med partnere til styring af dataforvaltning og indholdsstyring, opdager vi, hvordan digitale aktiver kan bruges til at forbedre og vedligeholde organisationernes globale digitale image og besøgstal, hvilken kan bruges til udvikling af nye strategier.

 

PARTNERSKABER

Partnerskaber i den kulturelle sektor har traditionelt været synonyme med sponsoraftaler.

I de senere år begynder kulturorganisationer at opdage, at med den rigtige tilgang og bedre forståelse af deres kommercielle værdi, en ny generation af partnerskabsaftaler med politiske organisationer, interessegrupper og den kommercielle sektor udkrystalliserer i langvarige og afbalancerede win-win-partnerskaber .

 

Ofte er den største barriere for at udvikle en partnerskabsstrategi at tackle sproget og forstå barrieren mellem to meget forskellige praksisser.

MERCHANDISE

Merchandise har traditionelt været synonymt med indkomstgenerering. Og med køleskabsmagneter og tacky stuff. De dage er ovre. Produkter med unik historie står i allerhøjeste kurs - og den moderne kulturgæst ser produktet som en intuitiv og vigtig forlængelse af oplevelsen.

 

Hvad vi har opdaget gennem vores workshops og studieture i London og Amsterdam, er, at selve processen med at definere en handelsstrategi udfordrer hele organisationen med hensyn til, hvem de er, hvor ansvaret for kommunikation ligger - og hvem deres publikum er.

 
 

FORVALTNING

Det vigtigste af ansvarsområder er sandsynligvis at sikre, at ledere og bestyrelsesmedlemmer har en elastisk strategi til langsigtet bevarelse, kontrol og distribution af aktiver.

Stewardship er ikke et udtryk, du ofte løber ind i i kultursektoren, hvor kultur er æterisk og erfaren. Uanset om du er et museum, teater, galleri eller kulturcenter din værdi værdi.

Formulering af, hvad disse aktiver er, kan være en forvirrende og vanskelig opgave, men når den først er afsluttet, giver den ikke kun din egen organisation en bedre følelse af værdi og formål, men giver en fremragende platform, når du engagerer dig med publikum og partnerskaber.

 

DEN DIGITALE DIALOG

Traditionelt har kulturelle institutioner fokuseret på besøgende på deres spillested, hvilket giver god mening, da kulturelt forbrug er for de fleste af vores medlemmer uundgåeligt tæt knyttet til begivenheden, artefakter, bygning og personale selv.

Vi er dog nødt til at genkende og omfavne de muligheder, som et stadigt mere digitalt kyndigt publikum giver.

 
 

FREMTIDENS LEVENDE BYER

Hvem skal skabe fremtidens levende byer, hvis ikke kulturen?

 

Hvad er kulturens - og jeres institutions - rolle, muligheder og forpligtelser, når handelsvanerne ændrer sig og vi går fra 109 handelsbyer til 30 med udgangen af 2020'erne? Problemstillingen rummer kæmpe potentiale for kulturen - for samarbejde med nærmiljøet, kommunen og for udvikling af nye, involverende formater og forretningsmiljøer.  

 

Det kan dog også blive en trussel for alle, som ikke indretter sig på øget digitalisering og bortdøende fodtrafik. Derfor er det grundlæggende vigtigt at forstå hele interessent-kredsen. Udforsk ønsker og bekymringer, fra beboere til virksomheder til beslutningstagere. Identificer strategiske sociale eller økonomiske muligheder og partnerskaber. Og tilsæt så de teknologiske muligheder og jeres egne mål.

OM OS

BARC Scandinavia er en netværksorganisation, der har 360 graders fokus på digitalisering, forretningsudvikling & kommunikation i kultursektoren. 

KONTAKT >

E: kontakt @ barcscandinavia.com

  • LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • SoundCloud

BARC Scandinavia

BLOX:Hub

Bryghuspladsen 8 

1473 København K

CVR nr. 40411615

Danske Bank

Reg.nr: 3409
Konto nr.: 12796471