BARC UDDANNELSE

FORMAT & FOKUSOMRÅDER

 

Kulturlandskabet er under forandring i disse år - og kulturerhvervet skal agere i et stadig mere komplekst miljø og i et marked med krydspres.

 

Hvordan løser kulturinstitutionerne deres opgaver fremadrettet, og hvordan forbliver de relevante samfundsaktører - hver især og sammen?

Vi har i samarbejde med britiske konsulenter og The Audience Agency sammensat flere grundkurser for ledere og medarbejdere, hvor vi arbejder med resiliensens grundbegreber og modeller. 

Disse kurser afvikles som workshops, der siger mod at gøre aktørerne i kultursektoren bedre rustet til at modstå og ligefrem trives i en foranderlig og omskiftelig verden - på tværs af sektoren og med international ekspertise i ryggen.

BARC CIRCLE OF RESILIENCE™

FORRETNINGSUDVIKLING

Klargør organisationen til at forstå hvilke forretningsmodeller og -muligheder der findes for jer.

PUBLIKUMSUDVIKLING

Gør organisationen i stand til at imødekomme eksisterende og nye publikumsgrupper digitalt.

PARTNERSKABER OG LICENSER

Bliv klar til at indgå kommercielle, kommunikative, 
katalytiske og transformative partnerskaber.

BARC Scandinavias uddannelse tager udgangspunkt i vores opskrift på øget resiliens i kulturinstitutioner - BARC Circle of Resilience™. Hjulet giver et 360 graders perspektiv på, hvordan kulturorganisationer og -institutioner kan arbejde målrettet med, at forene deres kulturelle integritet med forretningssans ud fra et helhedssyn på digitalisering, forretningsudvikling og kommunikation. Vi tror på, at vi med denne "hermeneutiske" cirkel kan forfølge en læringsproces, som er en agil model for handling, erfaringsopbygning og forretningsmæssig bæredygtighed.

Før musen henover prikkerne i de forskellige områder af cirklen for en nærmere forklaring af de ni emner. 

OM OS

BARC Scandinavia er en netværks- og rådgivningsorganisation med 360° fokus på digitalisering, forretningsudvikling & kommunikation i kultursektoren.

Få rabat på BARC masterclasses, workshops og studierejser samt gratis adgang til udvalgte BARC events som netværksmedlem.

KONTAKT >

E: kontakt @ barcscandinavia.com

  • LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • SoundCloud

BARC Scandinavia

BLOX:Hub

Bryghuspladsen 8 

1473 København K

CVR nr. 40411615