top of page
Undersøgelser og rapporter

UNDERSØGELSER OG RAPPORTER

Vi tilbyder dybdegående processer hvor vi får afdækket alle relevante aspekter af jeres konkrete situation, resultater eller muligheder - med henblik på fx afrapportering til bidragsydere eller afsæt for strategi-arbejde.

Målet er altid, at produktet kvalificerer jeres arbejde og danner et klart billede af, hvad næste oplagte skridt i en proces er - eller hvilke læringer I kan tage med videre til senere processer, og dermed sikre et endnu stærkere outcome og impact næste gang.

Vi kombinerer desk-research, vores egen omverdens- og metodeforståelse samt indhentning af ny kvalitativ og kvantitativ data i netop dét design der passer bedst til jeres situation. Vi kombinerer jeres data, eksperters indsigt og vores egen dybe forståelse af kulturlivets virkelighed og potentialer, i et forløb hvor vi via stringent projektstyring sikrer, at outputtet bliver brugbart for jer.

 

Vi er eksperter i, at tilrettelægge processer hvor alle relevante aktører bliver hørt, og hvor vi samtidig, sammen skaber optimal intern og ekstern opbakning til forløb, metode og læringsresultater. Vi arbejder sammen med bl.a. antropologer, sociologer, digitale eksperter, fremtidsforskere og mange andre, som vi har mulighed for at trække ind i processer for at belyse alle relevante aspekter i et eksplorativt format.

Vi gør blandt andet brug af:

  • analyse af jeres eksisterende data

  • kvalitative interviews

  • spørgeskemaundersøgelser

  • brugerundersøgelser

  • fokusgrupper

  • workshops

Klar til en snak?

Hvis du vil høre mere om hvordan vi kan hjælpe jer, så er du velkommen til at kontakte os på kontakt@barcscandinavia.com eller på telefon +45 42 510 360.

CASE

Rytmisk Center: Brugerkortlægning, markedsundersøgelse og omverdensanalyse​

Som afsæt for et større strategiarbejde havde Rytmisk Center brug for en komplet kortlægning af brugere/ikke-brugere, potentielle markedsudviklingstiltag og en omverdensanalyse der tydeliggjorde hvad det er for et økosystem Rytmisk Center skriver sig ind i - herunder konkurrenter og position i markedet samt en indikation af relevante partnerskaber.

BARC Scandinavia designede en proces hvor vi inviterede gode samarbejdspartnere ind og leverede en komplet rapport med analyse af et omfattende, eksisterende datasæt, nye spørgeskemaundersøgelser, kvalitative interviews og en dybdegående analyse af markedspotentiale og aktuel omverden og konkurrencesituation. 

Rapporten anviste en række konkrete mulige strategiske udviklingsveje som kunne danne afsæt for en snak i administration og bestyrelse, ift. hvilke indsatser og prioriteringer man ville gøre fremadrettet, i et helhedsbillede af stringent forretning og indtjeningsmuligheder, politisk virkelighed og organisationens indre motivation.

Rytmisk Center logo

"BARC Scandinavia var i 2022 tovholder på en større proces omkring brugerkortlægning, markedsundersøgelse og omverdensanalyse for Rytmisk Center. En stor del af arbejdet forestod BARC selv, imens de supplerede med stærke eksterne partnere på relevante områder for at dække vores brede behov bedst muligt af. Hele vejen igennem var der styr på proces og kommunikation og der var en høj grad af fleksibilitet ift. de uforudsete ændringer der kan forekomme i sådan et projekt. Den færdige afrapportering var gennemarbejdet og velunderbygget og særdeles brugbar i vores videre strategiske arbejde. Forløbet blev rundet af med medvirken på både personaledag og bestyrelsesmøde hvilket bidrog til en god tværorganisatorisk forståelse og forankring af mulige strategiske indsatsområder.”​

 

Egil Bjørnsen · Leder, Rytmisk Center

bottom of page