WORKSHOPS

FORMAT & FOKUSOMRÅDER

Kulturlandskabet er under forandring i disse år - og kulturerhvervet skal agere i et stadig mere komplekst miljø og i et marked med krydspres.

 

Hvordan løser kulturinstitutionerne deres opgaver fremadrettet, og hvordan forbliver de relevante samfundsaktører - hver især og sammen?

 

Det har vi stor erfaring med at adressere i skræddersyede workshops for ledere og medarbejdere, hvor vi arbejder med resiliensens grundbegreber og modeller. Vores workshops sigter mod at gøre aktørerne i kultursektoren bedre rustet til at modstå og ligefrem trives i en foranderlig og omskiftelig verden - på tværs af sektoren og med international ekspertise i ryggen.

BARC CIRCLE OF RESILIENCE™

BARC Scandinavias uddannelse tager udgangspunkt i vores opskrift på øget resiliens i kulturinstitutioner - BARC Circle of Resilience™.

 

Hjulet giver et 360 graders perspektiv på, hvordan kulturorganisationer og -institutioner kan arbejde målrettet med, at forene deres kulturelle integritet med forretningssans ud fra et helhedssyn på digitalisering, forretningsudvikling og kommunikation.

 

Vi tror på, at vi med denne "hermeneutiske" cirkel kan forfølge en læringsproces, som er en agil model for handling, erfaringsopbygning og forretningsmæssig bæredygtighed.

FORRETNINGSUDVIKLING

Klargør organisationen til at forstå hvilke forretningsmodeller og -muligheder der findes for jer.

PUBLIKUMSUDVIKLING

Gør organisationen i stand til at imødekomme eksisterende og nye publikumsgrupper digitalt.

PARTNERSKABER OG LICENSER

Bliv klar til at indgå kommercielle, kommunikative, 
katalytiske og transformative partnerskaber.

BARC_Wheel of Resilience_detaljeret.png

PUBLIKUMSUDVIKLING

Fundamentet for enhver publikumsudviklingsstrategi er en solid forståelse for hvem ens nuværende og potentielle publikum er. Gennem en systematisk indsamling, bearbejdning og forældning af data fra for eksempel billetsystemer, nyhedsbreve, spørgskemaundersøgelser og brugeres online adfærd, kan enhver kulturinstitution øge indsigten i publikum - eksisterende samt potentielt - og dermed få styrket forståelsen af hvordan institutionen opnår sine kunstneriske, sociale og økonomiske mål.

FORVALTNING & FORMIDLING

Digitalisering er kunsten at aktivere organisationens fulde digitale potentiale i forhold til dennes kunstneriske, sociale og økonomiske målsætninger. Er udfordringen at komme den eksisterende og nye målgrupper i møde i det digitale talerum? Skal ens digitale arkiv indgå i det nationale skolepensum? Kan kulturoplevelsen udbydes kommercielt? Det er blot nogle få eksempler på hvordan organisationens digitale kapacitet er en central forudsætning for at kunne reagere og handle i vores digitale univers. Målsætning er at ruste morgendagens kulturorganisations med den fornødne digital kapacitet og selvtillid der gør at de kan forløse hele deres kulturelle potentiale.

IMPACTMÅLING

Hvad end det gælder effekten af f.eks. nye marketingstiltag overfor publikum eller nye medlemspakker er der en stigende efterspørgsel for et mere struktureret og evidensbaseret afsæt når beslutninger skal træffes og resultaterne skal vurderes. Det er det der kaldes "Impactmåling". Vi arbejder med at skabe en forståelse for og tillid til hvordan kulturorganisationer kan omsætte deres kunstneriske, sociale og økonomiske målsætninger såvel kvalitativt som kvantitativt. Målsætningen er at skabe mening og forståelse for sammenhængen mellem målsætningerne og dataindsamling og på denne måde styrke hele organisationens tillid til betydningen og konsekvenserne af dataindsamlingsstrategierne samt klargøre anvendeligheden heraf - både internt men også overfor fx bidragsydere og andre interessenter.

EGENINDTJENING

Egenindtjening handler om at gennemgå alle de aktiver man som kulturinstitution besidder og som kan aktiveres i overensstemmelse med de kunstneriske, sociale og økonomiske mål. Disse aktiver kan herefter udmøntes i en række konkrete ydelser såsom merchandise, eventformater og partnerskaber, der i sig selv skal kommunikeres til omverdenen. Målsætningen er at kunne formulere en sammenhængende handlingsplan og definere hele den værdikæde der skal sikre og styrke organisationens egen-indtjening og dermed skabe øget økonomisk resiliens.

FORVALTNING AF AKTIVER

Uagtet om du repræsenterer et museum, teater, galleri eller en hvilken som helst anden kulturinstitution, er det en god og vigtig øvelse at gøre status for din organisations værdi i kunstneriske, social eller forretningsmæssigt. Formuleringen af, hvad disse aktiver er, kan være en forvirrende og vanskelig opgave, men når den først er afsluttet, giver den ikke kun din egen organisation en bedre følelse af værdi og formål, men fungerer også som en fremragende platform, når du engagerer dig med publikum og partnerskaber.

FORANKRING

Begrebet ”forankring” står i et modsætningsforhold når man kigger på kultursektoren. Det ligger i museernes DNA at opbevare og fremtidssikre vores kulturarv, imens det er en sværere opgave at "forankre" når man taler om festivaler, scenekunst og musik. Forankring handler om at sikre at man har taget stilling til de underliggende digitale strukturer, processerne for digital dialog med publikum og indlejring af ledelsens kunstneriske, sociale og økonomiske målsætninger. Det indebærer evnen til at formulere en resiliensstrategi der skal styrke modstandsdygtighed og innovationsvilje når  forandringen indtræffer.

BRANDING

Hvordan bygger man et kulturbrand – og skal man overhovedet det? Svaret er formentlig, at uanset om man fokuserer på at bygge et brand eller ej, så har modtageren en samlet, konceptuel opfattelse af hvem I er – og dette kan man forenkle til den udskældte betegnelse "et brand". Vi anskuer et brand som det gennemtænkte fundament. Brandet er manifestationen af jeres værdier og identitet, som skal levendegøres i alt hvad I gør. Det kræver en klar proces med grundig research, kvalificering af antagelser, design og identitet, strategi for touchpoints og for håndtering af jeres aktiver. Men når publikum spejler sig i jeres brand, er de godt på vej til at blive jeres ambassadører og en del af jeres fællesskab.

PARTNERSKABER & INDHOLD

Vi arbejder med kommercielle, kommunikative og katalytiske partnerskaber ud fra den anskuelse, at partnerskabet i sit væsen er transformativt. Man træder ud af sin vante rolle, afsøger sin egen relevans og stiller egne aktiver til rådighed i en ny kontekst. Som en del af en ny kontekst lærer man at forstå andres mål og styrker; at acceptere andres behov og holdninger snarere end at fokusere på at udkomme med sit eget budskab. Partnerskaber har potentialet til helt at erstatte de ‘monologiske’ kommunikationsværktøjer – annoncen og pressemeddelelsen – og derfor bør strategiske partnerskaber stå øverst på prioritetslisten for marketingansvarlige, fundraisere og kommunikatører.

MARKETING & PR

Medieforbruget fragmenteres og annoncering og PR er under pres. Færre læsere betyder færre journalister til at prioritere indholdet, som viger pladsen for flere annoncer. Sociale medier og målbare, digitale automatiseringer har ændret markedet markant: mulighederne for at selv at udkomme med indhold er eksploderet. Konkurrence om at komme igennem med PR er steget markant og PR-bærende mediers evne til reelt at skære gennem støjen er væsentligt forringet. Derfor er der brug for at omlægge sin tilgang til markedsføring og PR – hvilket åbner nye muligheder, også for samarbejde og en organisatorisk samtænkning.

Før musen henover prikkerne i de forskellige områder af cirklen for en nærmere forklaring af de ni emner.