top of page

Nordjyske Museer

2021

© Liberaler Humanist, CC BY-SA 3.0

Forretningsudvikling, bymidtesamarbejde og digital innovation

Udfordring

I 2020 blev det besluttet at igangsætte en forundersøgelse med henblik på udvikling af Aalborg som historisk destination, herunder en renovering af museet i Algade. Ønsket var en undersøgelse af hvilke greb, både arkitektonisk, formidlingsmæssigt og forretningsmæssigt, der kunne forløse det fulde potentiale for fortællingen om Aalborgs historie. Fsva forretningsudvikling og partnerskaber var der behov for anbefalinger til hvordan man kunne udvikle områderne under hensyntagen til museets kapacitet og ressourcer og i samklang med mulige lokale partnere og interessenter - i en bæredygtig forretningsplan.

Løsning


BARC designede et forløb der integrerede ind i parallele spor omkring arkitektur og udstillingsdesign, hvor vi via sammen med nøglemedarbejdere i kreative workshops og processer fik kortlagt det fulde potentiale ift. forretningsudvikling, indtjeningsmuligheder, digitale greb og partnerskaber. BARCs anbefalinger indgik i et samlet prospekt til det videre finansieringsarbejde, og umiddelbart efter præsentationen overfor byrådet blev givet en bevilling på 30 mio. fra Aalborg Kommune som sidenhen er suppleret med fondsbevillinger der pr. medio 2022 anløber i alt knap 100 mio. kr.

Nordjyske Museer

Kunden siger"Igennem samarbejdet med BARC Scandinavia har vi fået fornyet indsigt i vores målgrupper, indtjeningspotentialer og nødvendige digitale greb. Særligt er vi blevet opmærksomme på, hvordan partnerskaber med omverdenen kan hjælpe os til at indfri muligheder, styrke relevans og skabe ny forretning - noget vi vil fokusere på i vores forretningsudvikling fremover.”​ 


Lars Chr. Nørbach

Museumsdirektør, Nordjyske Museer

I samarbejde med: Torden & Lynild og Arkitema

I'm a paragraph. Click here to add your own text 

I'm a paragraph. Click here to add your own text 

bottom of page