top of page

Ydelser

Vi rådgiver på tværs af kultursektoren og vi trækker derfor på løsninger og erfaringer fra kolleger i andre kulturgenrer i både ind- og udland.

 

Vores rådgivning udspringer af den helhedstanke, at jeres data og viden om publikum skal styrke udviklingen af jeres indtægter. Jeres udviklinger skal være definerende for jeres kommunikation.

Og jeres kommunikation skal styrke jeres data og viden om publikum. Dermed kan vi arbejde med en opadgående spiral - uanset på hvilket område, vi sætter ind.

 

Vi tilpasser vores løsninger til jeres ressourcer og potentialer - med ønsket om at have kort afsæt til handling og resultater. 

 

Vi tilbyder rådgivning og undervisning indenfor:

Forretningsudvikling-ikon

Forretningsudvikling og egenindtjening

Vi hjælper jer med at udvikle indtægter og indfri potentialer i forlængelse af jeres aktiver, jeres ressourcer og jeres kulturelle integritet.

Digital-ikon

Data, digitalisering og valg af platforme

Vi hjælper med at undersøge og finde de rette, fremtidssikrede værktøjer, som sikrer snitflader, gode arbejdsgange og udnyttelse af data.

Partnerskaber-ikon

Erhvervsklub og partnerskaber

Vi hjælper jer med at etablere partnerskaber, som går på tværs af sektorer for at skabe relevans og værdi på flere bundlinjer.

Facilitering-ikon

Undervisning, kompetenceløft og facilitering

Vi hjælper jer med at programlægge, formidle, facilitere og afvikle jeres events, paneler og debatter, så i får internationalt perspektiv, kant og rækkevidde.

Community-ikon

Community og værtskab

Vi udvikler jer til at blive de bedste værter i kan være for klart definerede målgrupper, som fra start til slut skal forstå, hvorfor i er værd at elske.

bottom of page