top of page

Transformative løsninger til
fremtidens kultursektor

Business of

Art & Culture

Rådgivning - grafik-ikon

Rådgivning

Vores rådgivning sigter til praktiske løsninger og indfrielse af potentialer. Vi er specialiseret i forretningsudvikling, partnerskaber og community building - og i valget af de rette digitale værktøjer til at nå i mål.

Viden og udsyn - grafik-ikon

Viden og udsyn

Vi afholder webinarer, masterclasses og konferencer og hjælper andre med at facilitere events, der tegner fremtidens robuste kulturliv. Med internationalt udsyn og fokus på kort afsæt til handling.

Community - grafik-ikon

Community

Vi driver et community som opkvalificerer med ny viden på tværs af sektoren. Vi er medarbejdernes netværk og samler +60 kulturinstitutioner og +1500 årsværk i løbende dialog om værktøjer og udvikling.

Virksomhed?

Vi forbinder virksomheder til kunst og kultur for at skabe relevans og målbar værdi for kunder, medarbejdere og lokale fællesskaber. Vi er eksperter i værdiskabende partnerskaber mellem kultur og erhverv.

Kulturaktør?

Vi styrker både relevans og indtjening ved at sætte publikum i centrum før, under og efter oplevelsen - med blik for konkrete løsninger og de bedste værktøjer på den internationale scene.

bottom of page