BARC x Bristol.jpg

BARC Scandinavia

the Business of Art & Culture

VI ER EN NETVÆRKS- OG RÅDGIVNINGSORGANISATION MED 360 GRADERS FOKUS PÅ DIGITALISERING, FORRETNINGSUDVIKLING & KOMMUNIKATION I KULTURSEKTOREN

VI ARBEJDER FOR AMBITIØSE FORANDRINGER I KULTURSEKTOREN OG VIL STYRKE EVNEN TIL AT FORENE KULTUREL INTEGRITET MED FORRETNINGSFORSTÅELSE - I ET HELHEDSBILLEDE AF KULTURINSTITUTIONER, ORGANISATIONER, UDØVERE, ARRANGØRER, FONDE, MEDIER, BRANDS OG PUBLIKUM. DET ER VORES OPSKRIFT PÅ RESILIENS. LÆS MERE HERUNDER
Digital Work Life

DEN PRAKTISERBARE DIGITALISERING

En væsentlig forudsætning for kulturinstitutioners evne til at opbygge og udvikle en meningsfyldt dialog med eksisterende såvel som nye publikumssegmenter, er en solid forståelse for datas betydning og anvendelse. 


Igennem denne indsigt styrkes evnen til at udvikle nye tjenester og oplevelser i trit med publikums behov og ønsker, og dermed afdække hvordan man kan øge indtægter, reducere omkostninger og lancere nye tilbud digitalt - alt imens man er mere lydhør over for publikum, sikrer finansiering til innovation og eksperimenterer kunstnerisk med nye teknologier.
 

Den digitale selvtillid bygger på kulturinstitutioners evne til at forstå og anvende digital teknologi og digital tænkning, med fokus på den digital transformation og de digitale færdigheder. Vi ser en øget brug af data og arbejdet med digitalisering af institutionens aktiver som et supplement til den traditionelle fysiske oplevelse, som et særdeles vigtigt fokusområde i den moderne kulturinstitution - og netop dataforståelse og digital selvtillid vil gøre institutionen bedre i stand til at forretningsudvikle og kommunikere på en tidssvarende og konkurrencedygtig måde.

Business Team

DEN BÆREDYGTIGE FORRETNINGSUDVIKLING

Der er igennem de sidste årtier skabt en øget bevidsthed omkring betydningen af "den sunde økonomi" når kulturorganisationers kunstneriske og sociale målsætninger skal indfries. I trit med samfundets og erhvervslivets forståelse for kulturorganisationers rolle som garant og værge for vores nationale selvforståelse og identitet, er paletten for nye innovative økonomiske tiltag vokset. En bedre forståelse for billetsalgsstrategier, kreative samspil med kunstnere og designere, ligeværdige partnerskaber og licenseringsaftaler med erhvervslivet er blot nogle få af disse eksempler.  

Identificeringen af nye indtjeningsmuligheder, en bedre forståelse for og anvendelse af ens aktiver (assets), samt viden om hvordan disse forvaltes forretningsmæssigt, er grundelementerne når en samlet forretningsudviklingsstrategi skal formuleres.

Forretningsudvikling i den moderne kulturinstitution kan som oftest beriges og styrkes af et solidt datagrundlag, ligesom den videre indsamling og brug af data og samt digitale virkemidler bør tænkes ind i ethvert forretningsudviklingsinitiativ. Begge dele kan endvidere styrke institutionens budskab og position når der efterfølgende skal kommunikeres ud til omverdenen - hvad enten det er til bidragsydere, kommercielle partnere, publikum eller andre typer interessenter.

Audience

DEN RELEVANTE KOMMUNIKATION

Kommunikation anno 2021 skal tage højde for at publikums forbrug er spaltet ud på en bred vifte af platforme, som rummer hvert sit potentiale. PR i sin traditionelle form har det svært, fordi der er færre købere til de medier, som normalt vil publicere nyheder fra kulturinstitutionerne.

 

Færre læsere betyder færre journalister til at prioritere indholdet. Indholdet viger pladsen for flere annoncer. Annoncer i traditionel forstand har imidlertid mistet gennemslagskraften og derfor er det ikke kun PR-indsatsen, men også marketingbudgettet som skal prioriteres anderledes. Men hvor?

 

De digitale medier er smidige platforme, men de er også blevet så dygtige til at fastholde publikum, at de er blevet konkurrenter i kampen om vores opmærksomhed. Derved ender man i den paradoksale situation, at man skal lægge sit indhold på sociale medier - vel vidende at man kæmper med selvsamme medie om publikums opmærksomhed. Det gælder derfor om at forstå, hvilke medier man skal prioritere og hvordan man kan indgå i en digital cirkulation, som både opfylder kommunikationens mål og udvikler og fastholder publikums-basen. Der er i tiden et kæmpe-potentiale for opbygning af egne medier og for partnerskaber, som kan give adgang til nye, troværdige kanaler og fællesskaber – men det kræver en ny tilgang til kommunikations-indsatsen.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Vi sender dig et nyhedsbrev cirka en gang hver måned med de bedste cases og tendenser fra ind- og udland på tværs af kultursektoren - samt et overblik over vores mange netværksaktiviteter. 

OM OS

BARC Scandinavia er en netværks- og rådgivningsorganisation med 360° fokus på digitalisering, forretningsudvikling & kommunikation i kultursektoren.

Få rabat på BARC masterclasses, workshops og studierejser samt gratis adgang til udvalgte BARC events som netværksmedlem.

KONTAKT >

E: kontakt @ barcscandinavia.com

  • LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • SoundCloud

BARC Scandinavia

BLOX:Hub

Bryghuspladsen 8 

1473 København K

CVR nr. 40411615