top of page

Kongernes Jelling

2022

© Kongernes Jelling

Forretningsudvikling og partnerskaber

Udfordring


Kongernes Jelling havde et ønske om at styrke sin profil og forstærke udvalgte fortællinger gennem partnerskaber med erhvervsliv og andre organisationer. Målet blev at sikre en gennemgående metodisk tilgang og strategi i arbejdet med partnerskaber. Samtidig havde museet nogle klart definerede ønsker til at bestemte potentialer kunne løftes gennem relevante partnerskaber.

Løsning


Vi tilrettelagde en partnerskabs-proces, som havde til hensigt at styrke kerneaktiviteter, potentialer og kommunikation. I fællesskab formulerede vi en strategi med fem fortællespor, der dels skal tiltrække nye turister, og dels gøre Kongernes Jelling relevant at arbejde sammen med for partnere inden for ex. teknologi og arkitektur.

Kongernes Jelling

I'm a paragraph. Click here to add your own text 

I'm a paragraph. Click here to add your own text 

bottom of page