top of page

Verdensmål i praksis: Partnerskaber for handling


Key takeaways fra webinaret

1. Integration af kultur og verdensmål:

 • Kultur inspirerer og motiverer interessenter på tværs af kontekster til bæredygtighed, især gennem Verdensmål 17 om partnerskaber.

 • Futures Literacy bruger fremtidsscenarier til at fremme bæredygtige handlinger.

 • Forskellige fremtidsforestillinger kan nedbryde siloer og skabe fælles mål.

2. Metoder til fremme af partnerskaber:

 • Strukturer og fællesskaber bygger bro mellem aktører og styrker samarbejde mod fælles mål.

 • Uformelle møder som kaffeaftaler fremmer dialog og partnerskaber.

3. Skabelse af verdensmålsbaserede tilbud:

 • Udnyt eksisterende strukturer og succeser til at udvikle nye initiativer, der engagerer nye målgrupper.

 • Kultur inspirerer og motiverer ved at give viden og fakta i stedet for løftede pegefingre.

4. Erfaringer og råd fra Thomas:

 • Demokratisering af fremtidsforestillinger engagerer folk i bæredygtige handlinger.

 • Skab nye fællesskaber og samarbejder for at nå verdensmålene.

 • Byg videre på eksisterende strukturer for at skabe verdensmålsbaserede kulturtilbud.

5. Implementering af verdensmålsbaserede projekter:

 • Kulturinstitutioner kan bidrage til bæredygtighed ved at tilbyde kunstnerisk indhold og deltage i fællesskabsaktiviteter.

 • Find snitflader og byg videre på succeser for at nå ud til nye målgrupper og skabe meningsfulde kulturtilbud.Interview med oplægsholder Thomas Sture Rasmussen, DB2030, Danmarks Biblioteksforening

Af Thore Davies, BARC Scandinavia


Hvordan kan kulturoplevelser kan bidrage til imødekommelsen af Verdensmål?


“Hvordan ser fremtiden ud?

Er det flyvende biler og skyskrabere som vi kan google os til?

Og hvem har egentlig bestemt det?


En af de største udfordringer er vores evne til at kunne forestille os en bæredygtig fremtid, det kan man både se i meningsmålinger hvor unge overvejer at sætte børn i verden og befolkningens generelle håb for fremtiden. Her kan kulturen spille en afgørende rolle i en demokratisering af vores fremtidsforestillinger, som hvis de tager udgangspunkt i folks egne håb og drømme, kan føre til aktiv handling og dermed generel bæredygtig omstilling. UNESCO har udviklet Futures Literacy, som kan oversættes til "fremtidskompetencer", her arbejder vi konkret med udgangspunkt i litteraturen. Litteraturen har vi allerede på "Hylden", vi er bekendte med utopier og dystopier, men ved at inddrage Futures Literacy kan vi i fællesskab skabe "protopier" på fremtider. Og netop det med at inddrage forskellige forestillinger gør, at der åbnes op mellem de siloer, som er så vigtige at nedbryde for at vi kan leve op til Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling. Hvis vi kan se fælles fremtid, vil vi også arbejde for det - sammen.”


Hvilke metoder bruger du til at fremme partnerskaber inden for rammerne af kultur og Verdensmål? 


“Ud over Futures Literacy, er det simple svar kaffe, masser af kaffe. Det er tankevækkende hvor mange der arbejder med samme mål, men har svært ved at se til siden. Mange bliver for blinde i deres arbejde og glemmer at den vigtigste forudsætning for at nå målene er at vi kun kan gøre det sammen. Her kan kulturen også spille n afgørende rolle, fordi vi netop kan samle på tværs til fælles oplevelser og når vi lykkedes helt - til konkrete handlinger.”


Med din erfaring inden for at koordinere verdensmålsbaserede aktiviteter og fremme fællesskab omkring dem, hvad vil du tilbyde af råd om, hvordan kulturaktører kan skabe mere verdensmålsbaserede kulturtilbud, der når ud til nye målgrupper? 


“Det bedste bud er at se på strukturer; finde ud af hvor snitfladerne er, og byg videre på det, der allerede fungerer. Erstat løftede pegefingre med viden og fakta, kulturen kan inspirere og motivere, give håb og handlemuligheder, det er der vi adskiller os fra mange andre.”


Til sidst vil jeg bede dig dele dine tanker om, hvordan andre kulturinstitutioner kan implementere lignende projekter, for at understøtte arbejdet med Verdensmål? 


“UGE17 er et greb til at samle og skalere - vi løser ikke alverdens udfordringer på bare en uge - men det er grundsten til at skabe nye fællesskaber og ikke mindst nye samarbejder. Her er der allerede mange ting der fungerer og det vil være let for resten af kulturen at byde ind, som et konkret eksempel kan nævnes klimahandledagen med over 100.000 deltagere her i 2024, hvor man bl.a. spiser grønt sammen, her kunne teatre/skuespillere, musikere, forfattere jo byde ind med kunstnerisk indhold til at tiltrække endnu flere borgere, som så kunne blive en del af fællesskaber og aktive bæredygtige handlinger.”
Viden fra oplægget


BARC JUNI 2024
.pdf
Download PDF • 6.42MB


Hvidbogen fra CONCITO og Democracy X. Marshall Ganz teori er beskrevet i kapitel 4 og 5.
Udviklingsprojektet Litterære Folkehøringer


Upscaling sustainable collaborative consumption using public libraries, from Nordic Journal for Library and Informations Science. Vol. 4, no. 1 (2023). https://tidsskrift.dk/njlis/article/view/138194
Best-practice fra DB2030 certificeringen.


DB2030 vidensbanken, her findes alle ressourcer samlet med notifikationer.

Comentarios


Ressourcer for medlemmer

bottom of page