BARC RÅDGIVNING

Kulturen udfordres af ny teknologi, nye forretningsmodeller, ændret adfærd og nye medier. Det kalder på nye metoder, tværgående forklaringsmodeller og øget samarbejde.

BARC står for Business of Art and Culture og vores mål er at rådgive kulturlivets aktører, så de bliver bedre i stand til at forene kulturel integritet med forretningssans ud fra et helhedssyn på digitalisering, forretningsudvikling og kommunikation.

Vores ambition er at arbejde på tværs af kultursektoren og give vores kunder og medlemmer handlefrihed - med kort afsæt og blik for de bedste cases på det internationale marked. Vi ser en tendens til ophobning af viden i rapporter, hvilket isoleret set er positivt, men nogle gange har udviklingen flyttet sig, inden rapporten ligger færdig. Måske er det på tide at teste og implementere anbefalingerne - at skabe rum for test af løsninger og eksekvering af den viden, som foreligger og de værtkøjer, som er afprøvet andre steder i verden.

Den organisatoriske udfordring og
BARC Circle of Resilience™

BARC Circle of Resilience™ illustrerer hvordan digitalisering, forretningsudvikling og kommunikation for os hænger sammen.

 

En organisations resiliens kan måles ved dens evne til at adaptere hvert af disse 9 temaer, som på hver sin måde relaterer til hinanden.

 

Vi tror på, at vi med denne "hermeneutiske" cirkel kan forfølge en læringsproces, som er en agil model for handling, erfaringsopbygning og forretningsmæssig bæredygtighed.

Lad os uddybe:

Når man digitaliserer skal man tilrettelægge proces og målsætning ud fra den fremtidige evne til og behov for at kommunikere. Og man skal forstå den bedst mulige understøttelse af forretningsudviklingen.  

 

Når man forretningsudvikler, skal man tilrettelægge proces på baggrund af digitale indsigter (både dem man har og dem man gerne vil erhverve sig) og med henblik på hvordan man bedst kommunikerer, således at forretningsmålet opnås

 

Når man kommunikerer bør det medvirke til at udvikle målbart, digitalt fællesskab og en databaseret publikumsudvikling og samtidig eksekvere forretningsudviklingen og styrke den interne evne til at dokumentere succeskriterier.

For at gøre vores kunder og medlemmer i stand til at handle, skal vores rådgivning afspejle den organisatoriske helhed i de løsninger som anbefales og forstå de fulde omgang af de organisatoriske potentialer og modstande. 

Klar til en snak?

Hvis BARCs ambition, metode eller verdenssyn vækker genklang, så lad os tage en snak om, hvilke udfordringer og muligheder der er i din organisation eller institution - og om hvordan BARC kan hjælpe med at klæde jer på til, at tackle dem. Vi glæder os til at høre fra dig!