Kulturen udfordres af ny teknologi, nye forretningsmodeller, ændret adfærd og nye medier. Det kalder på nye metoder, tværgående forklaringsmodeller og øget samarbejde.

BARC står for Business of Art and Culture og vores mål er at rådgive, så vores kunder kan forene kulturel integritet med forretningssans ud fra et helhedssyn på digitalisering, forretningsudvikling og kommunikation.

 

Vores ambition er at arbejde på tværs af kultursektoren og give vores kunder og medlemmer handlefrihed - med kort afsæt og blik for de bedste cases på det internationale marked. Vi ser en tendens til ophobning af viden i rapporter, hvilket isoleret set er positivt, men nogle gange har udviklingen flyttet sig, inden rapporten ligger færdig. Måske er det på tide at teste og implementere anbefalingerne - at skabe rum for test af løsninger og eksekvering af den viden, som foreligger og de værtkøjer, som er afprøvet andre steder i verden.


BARCs partnere udfører vores rådgivning i samarbejde med seniorprojektledere og eksterne specialister fra ind- og udland, afhængig af udfordringen. 

Her er en vejledende illustration af BARCs emnefelter - den helhed vi rådgiver efter og tilrettelægger vores masterclasses og kursusforløb efter, BARC Circle of Resilience™.

Den organisatoriske udfordring - the Circle of Resilience™

Modellen illustrerer hvordan digitalisering, forretningsudvikling og kommunikation for os hænger sammen. En organisations resiliens kan måles ved dens evne til at adaptere hvert af disse 9 temaer, som på hver sin måde relaterer til hinanden. Vi tror på, at vi med denne "hermeneutiske" cirkel kan forfølge en læringsproces, som er en agil model for handling, erfaringsopbygning og forretningsmæssig bæredygtighed.

Når man digitaliserer skal man tilrettelægge proces og målsætning ud fra den fremtidige evne til og behov for at kommunikere. Og man skal forstå den bedst mulige understøttelse af forretningsudviklingen.  

 

Når man forretningsudvikler, skal man tilrettelægge proces på baggrund af digitale indsigter (både dem man har og dem man gerne vil erhverve sig) og med henblik på hvordan man bedst kommunikerer, således at forretningsmålet opnås

 

Når man kommunikerer bør det medvirke til at udvikle målbartdigitalt fællesskab og en databaseret publikumsudvikling og samtidig eksekvere forretningsudviklingen og styrke den interne evne til at dokumentere succeskriterier.

For at gøre vores kunder og medlemmer i stand til at handle, skal vores rådgivning afspejle den organisatoriske helhed i de løsninger som anbefales og forstå de fulde omgang af de organisatoriske potentialer og modstande. 

OM OS

BARC Scandinavia er en netværksorganisation, der har 360 graders fokus på digitalisering, forretningsudvikling & kommunikation i kultursektoren. 

KONTAKT >

E: kontakt @ barcscandinavia.com

  • LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • SoundCloud

BARC Scandinavia

BLOX:Hub

Bryghuspladsen 8 

1473 København K

CVR nr. 40411615

Danske Bank

Reg.nr: 3409
Konto nr.: 12796471