WORKSHOP

PARTNERSKABER:
FORBEREDELSE OG MODNING

PARTNERSKABER: FORBEREDELSE OG MODNING er en 1-dags workshop der skal klargøre organisationen til at indgå kommercielle, kommunikative, katalytiske og 

transformative partnerskaber - hvor hele organisationen forstår hvilke strategiske succeser man kan opnå - og hvordan.

Kulturorganisationer verden over er begyndt at drage fordele af ligeværdige partnerskabsaftaler. Og partnerskaber kan bruges til mange forskellige, strategiske mål. Mens man i længere tid har talt om kulturens autenticitet og dets rigdom af indhold har det i praksis ofte vist sig at være en svært overskuelig proces. Potentialet er enormt - og vigtig at tage alsidigt bestik af i en tid, hvordan traditionel markedsføring og PR ikke længere virker. ​Udover at formulere "værdi" i form af organisation, bygninger eller arkiver, skal organisationer også tage stilling til juridiske, kontraktuelle og finansielle forhold.

Denne workshop er tiltænkt kulturorganisationer der ønsker eller lige har påbegyndt rejsen der skal resultere i skabelsen og forankringen af et bæredygtigt brand partnerskabs aftale.​ I løbet af de fire dage gennemgår vi alle forhold som tilsammen udmøntes i en professionel, kommerciel aftale som tilgodeser organisationens kulturelle integritet.

Da workshoppen har en holistisk tilgang til hvordan løsninger identificeres, tages i brug og forankres i organisationen, er den særligt velegnet til en bred repræsentation fra marketing, kommunikation, ledelse og økonomi.

 

Workshoppen kan afholdes hos den enkelte kulturorganisation, i lokaler "ud af huset" eller som online format efter behov.

Vi dykker blandt andet ned i:

1.

Hvad har vi som kan bruges i en partnerskabsaftale?

2.

Hvad adskiller et kulturbrand fra øvrige brands?

3.

Hvad eller hvem skal vi være overfor hvem?

4.

Hvem kan vi hjælpe - og hvem kan hjælpe os?

5.

Hvilke strategiske modstande skal vi fjerne gennem partnerskaber?

EKSEMPEL PÅ WORKSHOP DESIGN

MORGEN/FORMIDDAG

Identitet og image.

Identificer og italesæt organisationens værdier.

Mulighedsrummet for organisationens nuværende identitet, profil og image.

Case studies.

Publikumsanalyse og -profil.

Arbejde med publikumssegmentering.

Udvikling af integreret marketingsplan på tværs af organisationen.

EFTERMIDDAG

Gennemgang af vare- og serviceydelser til videreudvikling. 

Best practice cases og processer.

Partneridentifikation og -mapping.

Case studies.

Produktudvikling

Kommunikationsstrategi, "hero stories", kanalmix og stylebook.

Copyright og licenser.

Økonomiske modeller.

Kontraktudarbejdelse.

Jeres workshop tilpasses og tilrettelægges i samarbejde med jer og efter jeres konkrete behov. Ovenstående er blot et eksempel.