top of page

Dansk Kunstnerråd

2022

© BARC Scandinavia

Kulturpolitisk Borgermøde

Udfordring

I forbindelse til folketingsvalget 2022 ønskede Dansk Kunstnerråd at sætte fokus på politiske mærkesager og skabe øget synlighed og bevisthed blandt borgere og politikere om kunstnernes forhold og om de løsningsforslag DKR selv har fremsat. Samtidig var der et behov for at nå bredt ud i landet end et enkelt fysisk arrangement muliggjorde.

Løsning


Vi bistod med planlægning, rekruttering af panelister, moderering og live-streaming af borgermødet - for øget rækevidde. Vi startede med en drøftelse af, hvilke af mærkesager der flugtede bedst med de helt aktuelle politiske strømninger og andre tendenser i samfundet og fik derfra lagt os fast på en række spor. Vi inddrog eget netværk og foretog forhåndsinterviews med de medvirkende for at sikre den højest mulige grad af sammenhængskraft og rød tråd i paneldebatterne.

Dansk Kunstnerråd

Kunden siger


"BARC Scandinavia hjalp os med at arrangere vores kulturpolitiske borgermøde i efteråret 2022. Vi havde et frugtbart samarbejde med BARC omkring sparring på relevante panelister, kontakter fra eget netværk samt rammesætning der sikrede at vores mærkesager blev drøftet på et højt niveau med blik for de vigtigste tendenser og strømninger i og for sektoren. BARC hjalp også med facilitering og moderering, teknisk afvikling og et livestream via Facebook som gjorde at vi kunne nå endnu flere brugere rundt i hele landet. Hele vejen igennem oplevede vi god rådgivning og sparring.”​ 


Anne-Mette Wehmüller

Sekretariatschef, Dansk Kunstnerråd

I'm a paragraph. Click here to add your own text 

I'm a paragraph. Click here to add your own text 

bottom of page