top of page

BARC [hacks]: DonationerHvad er hemmelighederne bag vellykket fundraising i kultursektoren?


Sadie McKinlay, udviklingschef hos National Museums Scotland


Fundraising er en væsentlig aktivitet for mange organisationer, især inden for museumssektoren i Storbritannien, og fungerer som en differentieret indtægtskilde, der kan diversificere, supplere eller i nogle tilfælde erstatte traditionelle indtægtskilder som salg, gebyrer eller offentlig finansiering. 
Her er nogle key takeaways fra webinaret: 


  • Giver medejerskab: Gæste-donationer kan være en meningsfuld, integreret del i brugerrejsen, som fremmer en følelse af medejerskab og tilhørsforhold.  


  • En mulighed for at gøre idéer til handling: Kultivering af relationer med store donorer, bør være en langsigtet proces fra begyndelsen. På sigt kan det indgå som en del af en væsentlig del af en institutions strategiske planlægning, hvor midler målrettes specifikke, langsigtede mål såsom forskningsprojekter, legater, residencies eller udviklingsprogrammer.


  • Udvidelse af rækkevidde og indflydelser: Fundraising-partnerskaber, kampagner og events, øger ikke kun midlerne, men også organisationens synlighed. Ved at samarbejde kan partnere udveksle viden, ressourcer og bedste praksisser, hvilket kan føre til mere innovative og effektive løsninger på fælles udfordringer. Dette kan give større mening og dybde i de fundraising-kampagner, de udfører sammen.
Hent slides fra webinaret her:


BARC[hacks] - Donationer
.pdf
Download PDF • 2.37MB


Comments


Ressourcer for medlemmer

bottom of page