top of page

Fondsstrategier 2024

5 key takeaways fra oplægget:

 1. Forstå hvem fondene er og deres formål: Det er afgørende at forstå fondenes historie, deres formål og deres værdier. Fondene er selvejende institutioner, drevet af en bestyrelse og med et klart defineret formål, som ejer formuen. At kende denne baggrund hjælper ansøgere med at skrive mere målrettede ansøgninger.

 2. Identificér de rette fonde og deres strategier: Find og tilgå de relevante fonde ved at kende deres uddelingsstrategier, fokusområder og tidsfrister. Fonde varierer i deres tilgang – nogle følger ansøgerdrevet efterspørgsel, mens andre arbejder katalytisk ved selv at definere dagsordener.

 3. Vær strategisk og struktureret i ansøgningsprocessen: Det er vigtigt at have en struktureret tilgang til fondssøgning og ansøgningsskrivning. Overhold altid aftaler og deadlines, og fasthold en professionel kontakt med fondene. At følge en analytisk og journalistisk tilgang kan hjælpe med at skabe en overbevisende og relevant ansøgning.

 4. Fondstrends og fremtidige tendenser: Der er en stigende professionalisering og fokus på mål og effekt/impact i fondenes arbejde. Mange fonde arbejder nu mere ansøgerinddragende og har øget fokus på bæredygtighed, social impact og innovation. Det er vigtigt for ansøgere at være opmærksomme på disse trends og tilpasse deres projekter derefter.

 5. Fonde som strategiske samarbejdspartnere: Se fondene som strategiske samarbejdspartnere, der er afhængige af jeres projekter for at lykkes. Byg relationer og skab tillid ved at forstå fondenes univers og mål. Ved at hjælpe fondene med at sætte fingeraftryk og gøre en konkret forskel kan ansøgere øge deres chancer for succes.Undersøgelse blandt deltagerne

 • Hvad er lige nu den største udfordring med fundraising for din kulturinstitution, og hvordan har du forsøgt at tackle den?

 • Hvilke fremtidige trends inden for fundraising ser du som mest relevante for kulturinstitutioner, og hvordan forbereder din institution sig på disse trends?


Disse to spørgsmål stillede vi vores deltagere. Baseret på de indsamlede svar ved dagens session kunne vi analysere følgende hovedudfordringer og trends inden for fundraising for kulturinstitutioner, prioriteret efter hvor vigtige deltagerne oplevede dem i forhold til hinanden:


Hovedudfordringer

 1. Tidskrævende proces:

 • Mange deltagere nævner, at fundraising er en tidskrævende proces, hvor afkastet ofte kommer først efter lang tid. Dette indebærer en betydelig arbejdsbyrde, især for mindre organisationer, der allerede er overbelastede med daglig drift og andre opgaver.

 1. Identifikation og tilgang til fonde:

 • Det er udfordrende at finde de rette fonde til specifikke projekter. Der er også en frustration over uigennemsigtigheden omkring fondenes præferencer og krav, hvilket gør det svært at formulere kvalificerede ansøgninger.

 1. Strategisk samarbejde og koordinering:

 • Mange oplever, at der mangler en strategisk tilgang og koordinering på tværs af organisationens afdelinger for at sikre en effektiv og målrettet fundraising indsats.

 1. Finansiering af drift:

 • Der er et stort behov for driftsfinansiering, men mange fonde fokuserer primært på projektstøtte. Dette skaber en udfordring for organisationer, der har brug for stabil drift for at kunne planlægge langsigtet.

 1. Brug af teknologi:

 • Der er et ønske om at finde ud af, hvordan man bedst kan anvende AI og andre teknologiske værktøjer i fundraising-processen, men der er usikkerhed omkring, hvordan man gør dette mest effektivt.


Fremtidige trends

 1. Bæredygtighed og grøn omstilling:

 • Mange ser et stigende fokus på bæredygtighed, både i form af grøn omstilling og social bæredygtighed. Institutioner forbereder sig på dette ved at integrere bæredygtighedsstrategier i deres projekter.

 1. Diversitet og inklusion:

 • Der er en øget bevidsthed om behovet for diversitet og inklusion i kulturlivet, og mange institutioner arbejder aktivt på at forbedre deres praksis på disse områder.

 1. Fokus på trivsel og unge:

 • Trivsel og engagement af unge er fremtrædende emner, og fonde prioriterer projekter, der adresserer disse områder.

 1. Tidlig og løbende dialog med fonde:

 • Der er en tendens til, at fonde ønsker tidlig og løbende dialog med ansøgere. Dette kræver, at institutionerne er fleksible og parate til at tilpasse deres projektidéer i samarbejde med fondene.

 1. Social impact og community engagement:

 • Projekter, der viser en klar social impact og styrker community engagement, er i høj kurs. Kulturinstitutioner tilpasser sig ved at udvikle projekter, der har en tydelig social dimension.

 1. Fokus på renovation og bevaring:

 • Der er en bevægelse mod at prioritere bevaring og renovering af eksisterende bygningsmasse frem for nybyggeri, hvilket også skal afspejle bæredygtighedsprincipper.
Slides 310524
.pdf
Download PDF • 5.10MB

Comments


Ressourcer for medlemmer

bottom of page