Fra ghost til gæst. Det spøger i den danske kultursektor...

Denne case omhandler digital marketing og publikumsudvikling:

Ghosts er et fænomen, der eksisterer inden for kultursektoren – også i Danmark. Ghosts - eller spøgelser - er besøgende, der ikke efterlader sig nogle digitale spor.

Spøgelserne må indtil videre nøjes med at blive omtalt på engelsk, eftersom fænomenet endnu ikke har figureret særlig højt på agendaen i den danske kultursektor.

Men det skal der laves om på nu.

UDFRODRING:

Ghosts er et af kultursektorens største uforløste potentialer

Manglende digitale kompetencer er et generelt problem inden for kultursektoren. Ikke fordi, de danske kulturmedarbejdere er kompetenceløse - tværtimod. Kompetencerne ligger typisk inden for andre områder såsom kunst, arkæologi, design og andre såkaldte "bløde fag".


En britisk undersøgelse fra 2017 foretaget af Arts Council England viser, at hele 37% af de adspurgte kulturinstitutioner ikke følte, de havde de nødvendige kvalifikationer til at kunne nå deres digitale målsætninger. Og det er vel at mærke i et land, der er kendt for sin progressive position over for det digitale aspekt. Det britiske ministerium for Digitalisering, Kultur, Medier og Sport anslår desuden i en rapport fra 2017, at indenfor de næste 20 år vil omkring 90% af alle jobs kræve digitale kompetencer.

Det er altså svært at undsige sig den stigende digitalisering - også i kultursektoren. En måde at imødekomme digitaliseringen på, er at indhente-, tolke- og handle på baggrund af data.

Og det kan siges meget kort; jo tyndere dit datagrundlag er, desto dårligere er din organisation stillet. Det gælder især jeres markedsføring og publikumsudvikling, men også andre indsatsområder.

Publikumsdataenes relevans er ikke svær at få øje på i denne sammenhæng.

Dataet kan hjælpe din organisation med at besvare en række af de spørgsmål, der uundgåeligt trænger sig på, når man udarbejder sin markedsføringsstrategi.

Ved I, hvem jeres eksisterende kunder er? Og hvem er jeres nye potentielle kunder?

Skal jeres næste markedsføringsindsats bestå i mersalg til de allerede eksisterende kunder eller skal døren sparkes ind til et helt nyt kundesegment?


I vores Ghosts-podcast fortæller Cimeon Ellerton fra The Audience Agency om brugen af data, og hvordan det kvalificerer organisationernes beslutningsproces:

"Vi [The Audience Agency] danner os et overblik over, hvem der er potentielle deltagere, og hvem der ikke er potentielle deltagere. På den måde kan vi udføre en mere sofistikeret analyse, der udmønter sig i en mere sofistikeret evidens-baseret beslutningstagen."

Grundtanken er derfor, at hver gang din organisation forsømmer muligheden for at indhente og tolke på data, forsømmer I også muligheden for at rette jeres markedsføring mod det helt rigtige kundesegment.

LØSNING:

Hvad kan data?

Som tidligere nævnt er det et problem, hvis man som organisation ikke har dannet sig et betragteligt overblik over sine gæster. Men intet er så galt, at det ikke er godt for noget.

Jeres organisation kan med de rette værktøjer vende ulempen til en fordel. I kan forløse "spøgelsespotentialet" ved hjælp af digitale analyseværktøjer, og derved gøre problemet til en vindersag i jeres organisation.

I den forbindelse er det oplagt at rette blikket mod Storbritannien, der er et foregangsland hvad angår behandling af data.


Briterne anser data som en grundlæggende ressource i stort set alle aspekter af en organisations aktiviteter. Og data er, som nævnt ovenfor, svaret på mange af de spørgsmål, der trænger sig på, når man arbejder med publikumsudvikling, marketing og digitalisering.

Hvem skal vi rette vores markedsføring mod? Er det unge eller ældre? Er det børnefamilier eller pensionister? Og listen af spørgsmål fortsætter nærmest i det uendelige.


Men den gode nyhed er, at løsningen på problemet allerede findes derude.

Fagpersonerne, der har dygtiggjort sig i databehandling findes derude. Og I vil hurtigt opdage, at de digitale analyseprogrammer, der anvendes, ofte er meget pædagogisk indrettet, hvis I ønsker at løfte opgaven internt i jeres organisation.

Vejen til en professionel, digitaliseret organisation er ikke så udsigtsløs, som mange tror.

Bedst af alt er dog, at data er håndfast og ubestridelig.

Du kan præsentere rapporter for dine kollegaer, der kan be- eller afkræfte jeres hidtige antagelser om jeres publikum, og I kan kvalificerer jeres beslutninger og overordnet set handle på et langt mere oplyst, evidensbaseret grundlag.

RESULTAT:

Barc Scandinavia er klar til at 'ghostbuste'!

I vores podcast om Ghosts kan du blandt andet høre, hvordan Odense Teater, igennem anvendelse af data, har formået at planlægge markedsføringen af deres opsætninger, så den passer til deres respektive kundesegmenter.

Data spiller også en stor rolle hos Kulturværftet i Helsingør. Louise Vidkjær, salgs- og forretningsudvikler, fortæller, hvordan data hjælper Kulturværftet i forbindelse med både tilrettelæggelse af program, markedsføring, salg og kundeservice.


Historierne taler for sig selv.

Vi mener, at et af kultursektorens største uforløste potentialer gemmer sig i de såkaldte Ghosts. Af samme grund har vi valgt at arrangere en masterclass om digital marketing og publikumsudvikling under titlen Ghosts, og du er inviteret!

Du kan købe dine billetter her.


Hos Barc Scandinavia vægter vi vores internationale udsyn højt, hvorfor vi også får en række internationale gæster på besøg til vores Ghosts-arrangement. Blandt andre førnævnte Cimeon Ellerton, der er produktansvarlig hos The Audience Agency, Oliver Davies, der er markingting- og udviklingsansvarlig på verdens største arts-festival, Edinburgh Festival Fringe og David Pearce fra Tessitura.

Vi har naturligvis også besøg fra vores egen andedam, hvor kommunikationschefen for Odense Teater, Julie Lindegaard, vil fortælle om deres organisations erfaringer med databehandling. Og sidst men ikke mindst får vi besøg af Louise Vidkjær og Mikael Fock fra Kulturværftet i Helsingør, der vil fortælle, hvordan dataindsamling og -anvendelse har sat sine spor i deres organisation.


Hvis du vil vide mere om Ghosts, så kan du lytte til vores podcast om emnet lige her.


Hvis du vil sikre dig, du ikke går glip af vores tilbud om kursusrejser, masterclasses og meget mere, så tilmeld dig vores nyhedsbrev lige her.