top of page

Vilkår for medlemskab

af BARC Scandinavias medlemsnetværk

Indmeldelse

 • Organisationer, institutioner og virksomheder der er en del af, eller har en tilknytning til kultursektoren, kan melde sig ind i BARC Scandinavias medlemsnetværk når som helst. Dette gøres ved at skrive en mail til kontakt@barcscandianvia.com.

 • Ved indtræden betales for det resterende kalenderår, forholdsmæssigt ift. det aktuelle kvartal. Dvs. ved indmeldelse i januar-marts betales for et helt år, ved indmeldelse i april-juni betales for ¾ år osv.

 • En organisation, institution eller virksomhed anses som medlem fra førstkommende af følgende dage: a) den dag fakturaen er betalt, eller b) den dag organisationen første gang gør brug af et medlemstilbud (fx en rabat, invitation, deltagelse eller lignende). Hvis organisationen gør brug af et medlemstilbud inden medlemskabet er faktureret og/eller betalt, anses medlemskabet som aktiveret og medlemmet forpligter sig til at betale det pågældende medlemsgebyr.

Medlemskab og indhold

 • De til enhver tid gældende medlemspakker (medlemsniveauer) samt indholdet i de enkelte pakker fremgår af BARC Scandinavias hjemmeside. BARC Scandinavia er berettiget til, uden varsel, at ændre indholdet i de forskellige medlemspakker. Hvis indholdet i en eller flere medlemspakker ændres (elementer tages ud, ændres eller tilføjes), kommunikerer BARC Scandinavia dette ud til medlemmerne via den/de kontaktperson(er) der senest er kommunikeret med vedr. medlemskabet, fx den person der har foretaget indmeldelsen.

 • Indholdet i medlemspakkerne er alene tilbud, og det er medlemmets eget ansvar at gøre brug heraf efter eget ønske. Ingen af elementerne i pakkerne kan veksles til andre rabatter eller fordele end de nævnte.

 • Hvis en medlemspakke udfases, forbliver medlemmerne med dette medlemsniveau medlemmer til denne medlemspakkes pris året ud, hvorefter BARC Scandinavia vil kontakte medlemmet med henblik på afklaring af fremtidigt medlemsniveau.

 • BARC Scandinavia er berettiget til at rekvirere logo på medlemmet og bruge dette samt medlemmets navn i markedsføringssammenhæng, fx. på hjemmeside og i nyhedsbrev.

Fakturering og betaling

 • Ved indmeldelse meddeler medlemmet BARC Scandinavia hvordan fakturering foretrækkes (faktura via email eller EAN-fakturering) samt hvilke oplysninger der skal bruges i forbindelse med fakturering. BARC Scandinavia udsteder herefter faktura som betales indenfor 8 dage. Alle medlemspriser oplyst på BARC Scandinavias hjemmeside såvel som i mailkorrespondancer og telefonisk, pålægges 25% moms.

 • Ved for sen betaling forbeholder BARC Scandinavia sig retten til at pålægge gebyr og renter, jf. den oprindelige faktura.

 • Efter indmeldelse og betaling af første faktura, vil medlemmet blive faktureret årligt i januar måned for det aktuelle kalenderår.

 • Betalte medlemsgebyrer refunderes ikke, med mindre der er tale om en fejl i faktureringen.

 • Betaling af faktura er ensbetydende med accept af nærværende vilkår.

Udmelding

 • Udmelding af BARC Scandinavias netværk skal ske skriftligt via email til udgangen af et kalenderår.

BARC Scandinavia / opdateret januar 2021

bottom of page